Çocuk Korku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Özalp Gerçeker, G., Ayar, D., Özdemir, Z.,& Bektaş, M. (2018). Çocuk anksiyete skalası- Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk diline kazandırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1), 9-13.

Sorumlu Yazar: 
Gülçin Özalp Gerçeker
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (0=kesinlikle katılmıyorum - 1=katılmıyorum- 2=yarı yarı yarıya katılıyorum - 3=katılıyorum - 4=tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

ÇAS-D puan ortalaması ve çocuk, ebeveyn ve araştırmacı tarafından değerlendirilen ÇKÖ puan ortalamaları arasındaki korelasyona bakıldığında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki saptandı.

Çeviri Süreci: 

ÇAS-D ve ÇKÖ araştırmaya katılmayı kabul eden, İngilizce ve Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabilen beş kişi tarafından Türkçe'ye çevrildi. Ortak bir metin oluşturulduktan sonra, geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. Tanımlayıcı özelliklerin değerlendirilmesinde, yüzde ve ortalama kullanıldı.

Geçerlik: 

İçerik geçerliliğini değerlendirebilmek amacıyla, Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) hesaplanmıştır. Çevrilen versiyon ile orijinal versiyon 9 pediatrik alanda uzman kişiye verilerek, ÇAS-D ve ÇKÖ 1-4 arasında (1=uygun değil, 2=Çok düzeltilmesi gerekir 3=Az düzeltme var, 4=çok uygun) puanlandırması istenildi. Ölçekler skorlama şeklinde olduğundan ve madde içermediğinden toplam KGİ değeri hesaplanmış, ölçeklere 3 ve 4 puan veren uzman sayısının toplam uzman sayısına bölünmesiyle elde edildi. ÇAS-D için KGİ değeri 1.00, ÇKÖ için KGİ değeri 0.89’dur. Ölçeklere son şekli verildikten sonra, çalışma kapsamına alınmayan 20 çocukta flebotomi öncesinde uygulanmış ve anlaşılır olduğu görüldü. ÇAS-D 0-10, ÇKÖ 0-4 puan arasında değişen bir skorlama olduğundan yapı geçerliliği yapılamadı.

Güvenirlik: 

İki haftadan daha uzun süre çocuk servisinde yatan 20 çocukta test-tekrar test yöntemi uygulanmıştır. İlk flebotomi işleminin üzerinden 2 hafta geçen 20 çocuğa, flebotomi işlemi öncesi tekrar onamları alınarak ölçekler ikinci kez uygulanmıştır. Flebotomi işlemi 1. ve 2. uygulamada aynı hemşire tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü aralıklı yöntemde, çevre faktörünün aynı olması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle çalışmada, test-tekrar test yöntemi için 2. uygulamaya, 2 haftadan uzun süre hastanede kalan ve tekrar flebotomi uygulanacak olan çocuklar dahil edildi. Ölçeğin geçerlik çalışmasında da test tekrar test yöntemi uygulanmıştır. İlk uygulamadaki ÇAS-D puan ortalaması 4.2 ± 3.5, ikinci uygulamadaki 4.3 ± 3.5, İlk uygulamadaki ÇKÖ puan ortalaması 1.6 ± 1.6, ikinci uygulamadaki 1.8 ± 1.5, ebevevn tarafından değerlendirilen ÇKÖ puan ortalaması 1.7 ± 1.5, ikinci uygulamadaki 1.9 ± 1.4, araştırmacı tarafından değerlendirilen ÇKÖ puan ortalaması 1.9 ± 1.5, ikinci uygulamadaki 1.9 ± 1.5’dir. ÇAS-D için korelasyon katsayısı 0.99, ÇKÖ için 0.96, ebeveyn tarafından değerlendirilen ÇKÖ için 0.94, araştırmacı tarafından değerlendirilen ÇKÖ için 0.99
olarak saptandı.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Child Fear Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
DOI: 
10.12968/chca.2009.6.9.44032
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi