Çevre Sorunları Tutum Ölçeği Geliştirme

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Özdemir, O. (2016). İlköğretim ikinci kademede Çevre Sorunları Tutum Ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Onur ÖZDEMİR
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Toplam 20 madde
Örnek bir madde: Çevre kirliliğine neden olan insanları her zaman uyarırım.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (Kesinlikle Katılıyorum: 5”, “Kısmen Katılıyorum: 4”, “Kararsızım: 3”, “Katılmıyorum: 2” ve “Kesinlikle Katılmıyorum: 1”
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekteki olumlu maddeler 5’ten 1’e doğru puanlanırken, olumsuz maddeler ise 1’den 5’e doğru
puanlanmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında, χ2/df (ki-kare/serbestlik derecesi) değeri 1,61 olarak bulunmuştur. Bu sonuç modelin iyi uyuma sahip olduğunu göstermektedir. Modelin RMSEA değerinin 0,044; GFI değerinin 0,92; AGFI değerinin 0,90; RMR değerinin 0,11; SRMR değerinin 0,063; NFI değerinin 0,87; IFI değerinin 0,89; NNFI değerinin 0,87 ve CFI değerinin 0,89 olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi