TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: http://tez.yok.gov.tr


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Karaman, E, G. (2015). Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi ve otomatik kestirim sisteminin tasarlanması(Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.


Geliştiren/Uyarlayan: Güler Erkan Karaman


Yıl: 2015


Kaynak Adı: CANLI DERS ETKİLEŞİM DÜZEYİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE OTOMATİK KESTİRİM SİSTEMİNİN TASARLANMASI


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Atatürk Üniversitesi


Şehir: Erzurum


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Güler Erkan Karaman


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Derecelendirme: 5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Değerlendirmesi:

Elde edilen toplam 20
madde aracılığıyla farklı seviye ve konulara ait, süreleri 35-65 dk arasında değişen 80
canlı dersin video kaydı incelenerek değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde
açımlayıcı faktör analizi uygulanmış, düşük korelasyona sahip maddeler çıkarılmıştır.
Ardından faktör sayısı ve yükleri hesaplanarak 14 Likert tipi maddeden oluşan
güvenilirlik hesaplaması yapılarak ölçek sonuçlandırılmıştır.


Geçerlik:

Dört faktör için oluşturulan modellerin geçerlenebilmesi için model
oluşturmadan bağımsız olarak 30 canlı ders daha hem geliştirilen Canlı Ders Etkileşim
Düzeyi Belirleme Ölçeği aracılığıyla hem de geliştirilen sistem aracılığıyla analiz
edilmiştir. Buna göre dört faktör için puanlar oluşturularak ölçek değerlendirme ve
otomatik değerlendirme sonuçları arasındaki ilişki incelenmiştir.


Güvenirlik:

Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Formunun güvenirliği iki yolla
hesaplanmıştır: Birincisi ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve
0,886 bulunmuştur. İkincisi test yarılama yöntemiyle ölçeğin güvenirliği hesaplanmış,
testin Spearman Brown iki yarı test korelasyonu 0,753 olarak bulunmuştur.
Böylece ölçeğin güvenilirliğine ilişkin elde edilen kanıtlardan, Canlı Ders
Etkileşim Düzeyi Belirleme Formunun canlı derslerin etkileşim düzeyini belirlemek
amacıyla güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi