TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersinin Öğrenci Merkezli Eğitim Yaklaşımıyla İşlenmesinde Karşılaşılan Sorunları Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Taşkıran, U. Ş. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojisi dersinin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla işlenmesinde karşılaşılan sorunlar: Eskişehir ili örneği (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.


Geliştiren/Uyarlayan
Ufuk Şafak Taşkıran


Yıl
2006


Kaynak Adı
Bilgi ve iletişim teknolojisi dersinin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla işlenmesinde karşılaşılan sorunlar: Eskişehir ili örneği


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Anadolu Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Eskişehir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdigKTR9Wif-YhakQGjkW-TH2438_1yyScD1o4ouHZBBH


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Alt Boyutlar
kişisel bilgiler, öğrenci boyutu, öğretim programı boyutu, öğretmen boyutu, okul boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

5. Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu almada yetersiz kalması
6. Öğrencilerin çoğunun evinde bilgisayar olmaması


Derecelendirme
5'li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

ölçekten alınabilecek puan 60 ile 300 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Kapsam geçerliliği için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında görev yapmakta olan 6 öğretim elemanına sunulmuştur. Öğretim elamanlarından alınan görüş ve eleştiriler dikkate alınarak değişiklikler yapılmıştır. Anketin pilot uygulaması için bilgi ve iletişim teknolojisi dersine girmeyen 5 bilgisayar öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmalardan sonra anket formları yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra uygulamaya hazır hale getirilmiştir.


Güvenirlik

Yapılan güvenirlilik çalışmasında iç tutarlılığı en iyi şekilde ölçtüğü kabul edilen Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır. Pallant’a göre (2001) ideal olan .70 değerinin çok üstünde bir güvenilirlik katsayısı bulunmuştur (Alpha= .897).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi