Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T. ve Aldemir, A. (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe uyarlama çalışması: İlk psikometrik bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.297-299). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Sarıkaya
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-