Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T. ve Aldemir, A. (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe uyarlama çalışması: İlk psikometrik bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.297-299). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Sarıkaya
Ölçülen Özellikler: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilirken, uyum geçerliği ölçek puanları ile sürekli kaygı ve otantiklik değişkenleri arasındaki korelasyonlar yoluyla incelenmiştir

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizler Cronbach alfa iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.Ölçek tüm maddelerine ait Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .73
olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Differentiation of Self Inventory: Development and initial validation
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The Differentiation of Self Inventory:
Development and initial validation. Journal of counseling psychology, 45(3), 235-246.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi