Bel Ağrısı Fonksiyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Maraş, G., Çıtaker, S.,& Meray, J. (2017). Back Pain Function Scale (BPFS)'in Türkçe versiyon geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 43. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Maraş
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-