TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Kaynaklı Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVgu_D1f9nN3on6AGbtApKR7b597oFchbSDOkqkMzREwB


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Burucu, S. (2019). Beden eğitimi derslerinde algılanan özerklik desteğinin güdülenme düzeyi ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan: Selin Burucu


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Beden eğitimi derslerinde algılanan özerklik desteğinin güdülenme düzeyi ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi.


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Marmara Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Selin Burucu


İletişim: selinburucu@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Algılanan Özerklik Desteği, Beden eğitimi ve spor, güdülenme, Optimal Performans Duygu Durumu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır.
1m: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimin, beden eğitimi dersinde aktif spor ve/veya şiddetli egzersiz yapmam konusunda bana seçenek, tercih ve imkan sağladığını hissediyorum.
12m: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimin, beden eğitimi dersinde yaptığım aktif spor ve/veya şiddeti egzersizle ilgili tavsiyesine güvenirim.


Kimlere Uygulanabilir: 5-6-7-8-.Sınıf Düzeyindeki 11-14 Yaş Aralığı Öğrenciler


Derecelendirme: 7'li Likert (1=tamamen katılmıyorum ve 7=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 84 arasında değişmektedir.Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Geçerlik:

Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimaks Dönüştürme sonuçları ölçeğin tek boyutlu yapısını desteklemekte ve maddeler toplam varyansın %51.10’unu açıklamaktadır.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirliğinin sınanması için Cronbach Alpha iç tutarlılık α katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın güvenirlik analizi bulgularına bakıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.91 olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi