TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Kaynaklı Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Burucu, S. (2019). Beden eğitimi derslerinde algılanan özerklik desteğinin güdülenme düzeyi ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan
Selin Burucu


Yıl
2019


Kaynak Adı
Beden eğitimi derslerinde algılanan özerklik desteğinin güdülenme düzeyi ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi.


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Marmara Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVgu_D1f9nN3on6AGbtApKR7b597oFchbSDOkqkMzREwB


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Selin Burucu


İletişim
selinburucu@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Algılanan Özerklik Desteği, Beden eğitimi ve spor, güdülenme, Optimal Performans Duygu Durumu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır.
1m: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimin, beden eğitimi dersinde aktif spor ve/veya şiddetli egzersiz yapmam konusunda bana seçenek, tercih ve imkan sağladığını hissediyorum.
12m: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimin, beden eğitimi dersinde yaptığım aktif spor ve/veya şiddeti egzersizle ilgili tavsiyesine güvenirim.


Kimlere Uygulanabilir
5-6-7-8-.Sınıf Düzeyindeki 11-14 Yaş Aralığı Öğrenciler


Derecelendirme
7'li Likert (1=tamamen katılmıyorum ve 7=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 84 arasında değişmektedir.Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimaks Dönüştürme sonuçları ölçeğin tek boyutlu yapısını desteklemekte ve maddeler toplam varyansın %51.10’unu açıklamaktadır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğinin sınanması için Cronbach Alpha iç tutarlılık α katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın güvenirlik analizi bulgularına bakıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.91 olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi