TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.kuyeb.com/pdf/tr/3e75c06aa006d03f3f8ebcef138d248fn)TAM.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Ünlü, H. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2005-2020.


Geliştiren/Uyarlayan: Hüseyin Ünlü


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi


Dergi: Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)


Cilt: 11


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 2005-2020


Sorumlu Yazar: Hüseyin Ünlü


İletişim: huseyinunlu68@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum


Alt Boyutlar: Mesleğe Yönelik Kaygı, Mesleğe Yönelik Sevgi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 alt boyut ve 23 madde
Mesleğe Yönelik Sevgi (13 m): Beden eğitimi öğretmenliği mesleğini sporun içinden geldiğim için seviyorum.
Mesleğe Yönelik Kaygı (10 m): Mümkün olsa beden eğitimi öğretmenliği yerine başka bir mesleği seçerdim.


Kimlere Uygulanabilir: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları


Derecelendirme: 5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınacak en düşük puan 25 en yüksek puan 115’tir. ölçekte olumsuz madde bulunmaktadır. Ölçeğin birinci faktörünün olumlu ve 13 madden oluştuğu, ikinci faktörün ise olumsuz ve 10 madden oluştuğu görülmüştür


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınan puanlara ilişkin değerlendirme yapabilmek amacıyla aralık katsayısı belirlenmiştir. Buna göre 23-41 puan aralığı “çok düşük tutum”, 42-60 puan aralığı “düşük tutum”, 61- 79 puan aralığı “orta düzeyde tutum”, 80-98 puan aralığı “yüksek tutum” ve 99-115 puan aralığı “çok yüksek tutum” olarak hesaplanmıştır.


Geçerlik:

Birinci faktör toplam varyansın % 30,77’sini, ikinci faktör toplam varyansın % 23,30’unu açıklarken; iki alt faktörün birlikte toplam varyansın % 54,08’ini açıkladığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen yüksek uyum değerleri, ölçeğin 2 faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmış birinci alt faktör için ,90; ikinci alt faktör için ,86 ve ölçeğin tamamı için ,88 olarak belirlenmiştir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi