Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Ünlü, H. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışları (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hüseyin ÜNLÜ
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert tipi (1=kesinlikle katılmıyorum- 5=kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 38, en yüksek puan ise 190’dır. Ölçekte negatif cümle bulunmadığı için ters puanlama yapılmamıştır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Araştırma verilerinin analizinde, “Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Ağırlıklı Ortalama, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve t Testi” tekniklerinden yararlanılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlik algısı ve sınıf yönetimi davranışlarının saptanmasında “Aritmetik Ortalama, Ağırlıklı Ortalama ve Standart Sapma” istatistik
teknikleri kullanılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin, yeterlik algıları, sınıf yönetimi davranışları ve mesleki kıdem değişkenleri arasındaki ilişkilerin analizinde “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı” kullanılmıştır.

Geçerlik: 

MEB tarafından oluşturulan öğretmen mesleği standartları, konu alanı ve ölçek geliştirme uzmanlarının görüşlerinden yararlanılmıştır. Analizde çoğunlukla “Korelasyon Matrisi” kullanılmaktadır.

Güvenirlik: 

Araştırmada bu yöntemde hesaplanan “Cronbach Alpha” güvenilirlik ölçütü kullanılmıştır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi