TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Babalık Rolü Algı Ölçeği (BRAÖ)

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Kuzucu, Y. (1999). Babalarıyla çatışma düzeyi yüksek ve düşük olan ergenlerin ve babalarının babalık rolüne ilişkin algılarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Yaşar Kuzucu


Yıl
1999


Kaynak Adı
Babalarıyla çatışma düzeyi yüksek ve düşük olan ergenlerin ve babalarının babalık rolüne ilişkin algılarının karşılaştırılması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Ankara Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=a0OMTmEd_3mfOBxT8SiBTG3e8oJdpfl2kYieTsDP349Td-CUBSknVp0JL1zYVJuX


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Yaşar Kuzucu


Kimlere Uygulanabilir
Babalar, Gençler


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç uygun değil - 5= tamamen uygun)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 125 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır ve ters çevrilerek hesaplanmaktadır. Olumsuz maddeler sırasıyla şunlardır: 2,4,8,11,12,16,20,22,23,24,25.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan yüksek puan bireyin ilgili at boyutun değerlendirildiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Kamil Kozan (1983) tarafından geliştirilen sosyal beğenirlik ölçeği araştırmacı tarafından BRAÖ'nün sosyal beğenirlikten ne kadar etkilendiğini araştırmak için kullanılmıştır. Gçerlili çalışması için seçilen 30 kişilik baba grubuna açık uçlu soru sorduktan sonra verilen BRAÖ ile birlikte sosyal beğenirlik ölçeği de verilmiştir. Babaların kendilerini beğenirliği olan davranışlar içinde görme ve gösterme eğilimleri ölçülerek BRAÖ'nün geçerliğine bakılmıştır. 30 kişiye uygulandıktan sonra elde edilen korelasyon değeri r= 0.30 bulunmuştur. Bu da .05 düzeyinde anlamsız olduğu için ölçeğin geçerliğine kanıt olarak düşünülebilir. Ayrıca bu sonuç, BRAÖ'nün sosyal beğenirlik faktöründen etkilenmediğini gösterir.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğine, test-tekrar yöntemiyle bakılmıştır. Güvenirlik çalışması için 30 baba belirlenmiş ve bu babalara ölçeğin son formu uygulanmıştır. İlk uygulamanın yapıldığı tarihten 4 hafta sonra ikinci bir uygulama yapılmıştır. Bu iki ölçüm arasında elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ile bakılmıştır. Sonuçta, r=0,60 (P<.05) düzeyinde ve manidar bir ilişkinin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik çalışması olarak, ayrıca ölçeğin iç tutarlığına bakılmış ve Cronbach Alfa Katsayısı .75 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi