TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Koçak, V., Altuntuğ, K., Geçkil, E., Ege, E. (2015).Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3),172-180 . DOI: 10.17049/ahsbd.60358


Geliştiren/Uyarlayan
Emel Ege, Emine Geçkil, Kamile ALTUNTUĞ, Vesile Koçak


Yıl
2015


Kaynak Adı
Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi


Dergi
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi


Cilt
18


Sayı
3


Sayfa Aralığı
172-180


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/babalarin-dogum-sonu-guvenlik-hisleri-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.17049/ahsbd.60358


Sorumlu Yazar
Vesile Koçak


İletişim
and.sile@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Doğum Sonu Dönem ve Babalar, Güvenlik Hissi


Alt Boyutlar
Aileye Yakınlık, Annenin İyiliği, Genel İyilik, Güçlendirici Davranış


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 13 madde dört faktörlü yapıdadır.
Güçlendirici Davranış (1m): Doğum sonu servisindeki ebe/personelin olumlu ve destekleyici tutumu vardı.
Genel İyilik (6m): Doğum sonrası ilk hafta boyunca kendimi sinirli/gergin hissettim.
Annenin İyiliği (9m): Doğum sonu ilk hafta boyunca anne kendini fiziksel olarak iyi hissetti.
Aileye Yakınlık (13m): Doğum sonu ilk hafta boyunca ailemde duygusal bir yakınlık yaşadım.


Kimlere Uygulanabilir
Doğum Sonrası İlk Haftadaki Babalar


Derecelendirme
4'lü Likert (1=tamamen değil, 2=bir noktaya kadar, 3=oldukça çok ve 4=tamamen)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 13 ile 52 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddeleri, özdeğeri 1’i aşan 4 faktörde toplanmıştır. Bu dört faktör toplam varyansın %61.19’unu açıklamaktadır. Maddelerin faktör yükleri .63- .78 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde dört faktörlü yapı doğrulanmıştır.


Güvenirlik

Ölçek toplam puanına göre Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı .74 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Father's Postnatal Sense of Security Scale


Orijinal Kaynak / Referans

Persson, K.E., Fridlung, B., Dykes, A.K. (2007). Parents'Postnatal Sense Of Security (PPSS) Development of The PPSS Instrument. Scand Caringsci, 21(1). 118-125.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi