Ahlak Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tekin, İ. (2022). Ahlak okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Marife Dini Araştırmalar Dergisi , 22 (1) , 43-66 . DOI: 10.33420/marife.1104203

DOI: 
https://doi.org/10.33420/marife.1104203
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İshak Tekin
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ahlaki Muhakeme (4 Madde)
Kararlarımın ahlaki etkileri hakkında sık sık düşünürüm.
Günlük hayata dair aldığım kararların ahlaki yönleri üzerine düşünürüm.
Bir davranışın ahlaki olup olmadığına karar verme konusundaki kurallar benim için kritik bir öneme sahiptir.
Ahlaki kararlar alırken hangi bakış açılarını gözden kaçırdığımı bulmaya çalışırım.
Ahlaki Farkındalık (5 Madde)
Ahlaki bir karar verirken, başkalarının bu kararla ilgili ne hissedebileceklerini hayal etmeye çalışırım.
Ahlaki bir problemi çözmek, sadece kendi bakış açımı değil birçok farklı bakış açısını bir araya getirmemi gerektirir.
Ahlaki bir durumda seçimlerim, davranışlarım veya kararlarımın, kendim kadar diğer insanları da nasıl etkileyeceği üzerine kafa yorarım.
Kararlarımın diğer insanları nasıl etkileyebileceğinin bilincindeyim.
Ahlaki konular hakkında başkalarının ne düşündükleri ve hissettikleriyle çok yakından ilgilenirim.
Ahlaki İmgelem (4 Madde)
Hayatta olumlu bir anlam oluşturma üzerine odaklanırım.
Kendi dürtülerim ve davranışlarım üzerinde iyi bir öz-kontrol ve disiplin gösteririm.
Karşılaştığım problem veya çatışmaları planlı bir şekilde çözmeye çalışırım.
Önemli bir karar verme durumunda kalırsam, kararlarımın geleceği nasıl etkileyeceğini düşünürüm.
İyi olmanın çok zor olduğu zamanlarda bile iyi olmaya ve doğru şeyi yapmaya çalışırım.
Ahlaki Duyarlılık (3 Madde)
Herhangi bir ahlaki durumda ihlal edilen ahlaki değer ve ilkeleri fark ederim.
Ahlaki bir durumla ilişkili olan ahlaki değerleri, ilkeleri ve erdemleri tespit ederim.
Ahlaki değerler ve ilkelere uygun davranmadığımda bunun nasıl sonuçlar doğuracağını bilirim.
Ahlaki Kararlılık (3 Madde)
Başkalarına yardım edeceğim zaman ya da bir çatışmayı veya problemi çözeceğim zaman kendimi riske/tehlikeye atarım.
Zor bile olsa, bir problemi ya da çatışmayı çözmekten vazgeçmem.
Gelecekte ahlaki bir yaşam şeklinin yaygınlaşacağına yürekten inanırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( = Bana Hiç Uygun Değil, 2= Bana Uygun Değil, 3= Bana Biraz Uygun, 4 = Bana Oldukça Uygun, 5= Bana Tamamen Uygun)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten en yüksek 150, en düşük 30 puan alınabilmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten en yüksek 150, en düşük 30 puan alınabilmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Geçerlik: 

Çalışmada madde analizleri, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda elde edilen ölçek 5 faktör ve 20 maddeden oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizine göre toplam varyansın % 54.88’ini açıklanmaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutları kabul edilebilir güvenilirliğe sahip olmakla birlikte ölçeğin bütününün yüksek güvenirliliğe (.86) sahip olduğu görülmüştür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi