TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Adolesanlarda E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Coşkun, S. ve Bebiş, H. (2015). Adolesanlarda e-sağlık okuryazarlığı ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gülhane Tıp Dergisi, 57 (4),378-384. http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832


Geliştiren/Uyarlayan
Hatice Bebiş, Sabahat Coşkun


Yıl
2015


Kaynak Adı
Adolesanlarda e-sağlık okuryazarlığı ölçeği: Türkçe Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Gülhane Tıp Dergisi


Cilt
57


Sayı
4


Sayfa Aralığı
378-384


Link:
http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=157832


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832


Sorumlu Yazar
Hatice Bebiş


İletişim
hbebis@gata.edu.tr


Ölçülen Özellikler
E-sağlık Okuryazarlığı


Alt Boyutlar
İnternetin araştırmada kullanımı, İnternetin bilgi paylaşımında kullanımı, İnternetin iletişimde kullanımı, İnternetin öğretimde kullanımı, İnternetin öğretimde kullanımından hoşlanma, İnternetin sosyal etkileşimde kullanımı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

6 alt boyut ve 31 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
14-21 Yaş Arası


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Bu çalışmada; e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği iyi derecede İngilizce
bilen alanlarında uzman 5 öğretim üyesi tarafından (Halk Sağlığı ABD’de görevli 1 Prof., 1 Doçent, 1 Psikiyatri Hemşireliği
BD. Doçenti, 1 Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Hemşireliği BD.
Yrd.Doç., 1 Bilişim Uzmanı) Türkçe’ye çevrilmiştir. Türk dili öğretmeni tarafından gramer ve Türkçe anlaşılırlığı değerlendirilmiştir. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde Kapsam Geçerlilik Endeksi (KGE) kullanılmıştır. Ölçek maddelerindeki Türkçe ifadeler, uzmanlar tarafından 1-4 arasında puanlanmıştır. Her maddenin anlaşılabilirliğine yönelik yapılan bu değerlendirmede; 1 puan= uygun değil, 2 puan= biraz uygun, 3 puan = uygun, 4 puan tamamen uygun olarak tanımlanmakta ve ölçek maddelerinin uzman değerlendirme sonucu KGE’nin %80’nin 3 ve 4 puan alması yeterli kabul edilmektedir


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmış, verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (0.75) ve Bartlett Küresellik Testi (204.5, p<0.001) ile değerlendirilmiştir. Ölçüt geçerliliğinin belirlenmesi için, hesaplanan korelasyon katsayısı 0.39, p<0.001 olarak tespit edilmiştir.


Güvenirlik

Bu çalışmada, e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0.78 bulunmuştur. Faktör analizi çalışmasında özdeğeri 1’i aşan, toplam varyansın %67.543’ünü açıklamakta ve faktör yükleri 0.59-0.86 arasında değişmektedir. Testtekrar test güvenirlik katsayısı 0.87 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin maddetoplam korelasyonları 0.43 ile 0.57 arasında değişmekte, yalnızca bir madde 0.24 olarak bulunmuştur. %27 ’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi