Adli Muhasebe -I- Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Akatak, A. (2021). Adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi üzerine bir araştırma [Doktora Tezi]. Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akatak
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Adli muhasebe uygulamalarının ticari faaliyetlerde yapılan hilelerin azalmasını sağladığını düşünüyorum.
2. Adli muhasebenin, işletmelerin hukuksal olaylarının (hukuki ihtilafların) çözümünde etkin bir araç olduğunu düşünüyorum.
3. Kara paranın aklanmasına ilişkin davaların çözüme kavuşturulmasında, adli muhasebecilik mesleğinin etkili olacağını düşünüyorum.
4. Adli muhasebe mesleğine kanunlar ve eğitimlerle destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
5. Adli muhasebeciliğin bir meslek olarak tanımlanması ve buna yönelik belgelendirme programlarının oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
6. Adli muhasebecilik mesleğinin ortaya çıkarttığı ve önleyebileceği hilelerle ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum.
7. Mahkemeye intikal etmiş mali konulu ticari davalarda adli muhasebeciye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
8. Hilenin, kayıtları ve belgeleri tahrip ederek haksız kazanç sağlamak olduğunu düşünüyorum.
9. Hilenin belli bir amaç için kasıtlı yapılan davranış biçimi olduğunu düşünüyorum.
10. Hilenin, gizli şekilde yapılan kayıt dışı bir işlem olduğunu düşünüyorum.
11. Meslek mensuplarının işletmenin durumunu mevcut durumdan daha iyi veya kötü göstermek için hileye başvurduğunu düşünüyorum.
12. Vergi uygulamaları ve vergi oranlarının hile yapılmasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum.
13. Mevzuatların sürekli değişmesinin hileli uygulama riskini arttırdığını olduğunu düşünüyorum.
14. Hile ve yolsuzlukla mücadelede, Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelerin yeterli olduğunu düşünüyorum.
15. Hilenin tespit edilme yöntemlerinin yeterli olduğunu düşünüyorum.
16. Muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeyi ve bakış açılarının bilirkişilik faaliyetlerinde yeterli olduğunu düşünüyorum.
17. Bilirkişilerin olaylara karşı sezgisel davranması gerektiğini düşünüyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Analizlerle değerlendirilecek.

Geçerlik: 

Uygulama yolu ile analizler sonucunda geçerlilik elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Analizler sonucunda güvenirlik elde edilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi