TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

5-6 Yaş Çocuklar için Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Karadağ, F., Demirtaş, F:Y. ve Yıldız, T. (2017). 5-6 Yaş Çocuklar İçin Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin geliştirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (4), 1025 -1037.


Geliştiren/Uyarlayan
Filiz Karadağ, Tuğba Yıldız, Vesile Yıldız Demirtaş


Yıl
2017


Kaynak Adı
5-6 Yaş Çocuklar İçin Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin geliştirilmesi.d


Dergi
International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)


Cilt
9


Sayı
4


Sayfa Aralığı
1025-1037


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/5-6-yas-cocuklar-icin-felsefi-sorgulama-yoluyla-elestirel-dusunmenin-degerlendirilmesi-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Filiz Karadağ


İletişim
filiz.karadag@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünme


Alt Boyutlar
Dil ve Bilişsel Beceriler, Felsefi Sorgulama, Soru Oluşturma


Kimlere Uygulanabilir
5-6 Yaş Çocukları


Derecelendirme
(1) Hiç, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sıklıkla, (5) Her zaman


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

AFA sonucunda elde edilen faktörler DFA ile test edilmiş ve uyum değerleri χ2/df: 4,933, RMSEA: .088, NFI: .899, CFI: .917, RFI :.889, IFI: .918, TLI: .910 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda okul öncesi dönemdeki (5-6 yaş) çocukların felsefi sorgulama yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesini sağlayacak “Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi” ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğinin sağlanması amacıyla testin tamamı ve alt testler için tek uygulamaya dayalı yöntemlerden Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır. Cronbach Alpha, özellikle derecelendirme ölçeğinden cevap elde edilen durumlarda oldukça sık kullanılır. Alfa katsayısı test puanlarının güvenirliğinin bir alt kestiricisi olarak kullanılır. Bu katsayı testin maddelerine ait puanların toplam test puanıyla tutarlı olup olmadığı hakkında bilgi verir (Crocker & Algina, 1986). Cronbach Alpha güvenirliği ölçeğin 3 alt faktörü için hesaplanmış ve ayrıntılı analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen değerler, okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik geliştirilen Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi