TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 340 Erken Çocukluk Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Arnas, Y. A. ve Sığırtmaç, Ö. G. E. (2003). 48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 147-157.


Geliştiren/Uyarlayan
Ayperi Sığırtmaç, Ebru Deretarla Gül, Yaşare Aktaş Arnas


Yıl
2003


Kaynak Adı
48-86 AY Çocuklar İçin Sayı Ve İşlem Kavramları Testi'nin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000971/0


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Yaşare Aktaş Arnas


İletişim
yasare@cu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
İşlem Bilgisi


Alt Boyutlar
Çıkarma, Eşleştirme, Korunum, Rakam Tanıma, Rakam Yazma, Sıra Sayıları, Test Sayma, Toplama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

93 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
48- 86 Ay Çocuklar


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Testten alınabilecek puanlar 0-93 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Çocukların her bir soruya verdikleri doğru cevaplar başarılı, yanlış / eksik cevaplar başarısız şeklinde değerlendirilmiştir ve her bir soru için bir puan verilmiştir. Doğru cevaplardan alınan puanlar hesaplanarak her çocuk için toplam puanlar elde edilmiştir.


Geçerlik

Bu aşamada ilk durumda 117 sorudan oluşan test uzman görüşleri ile 93 soruya düşürülmüştür. ayı ve işlem kavramları testinin geçerliliğini belirlemek amacıyla kriter olarak Erken Matematik Yeteneği Testi-2 kabul edilmiştir.88 çocuğa her iki test uygulanmış ve elde edilen puanlar üzerinden Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki test arasında .31’lik bir ilişki bulunmuştur (p<0.01).


Güvenirlik

Testin güvenirliğini araştırmak amacıyla iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve KR-20 değeri tüm test için .98 olarak bulunmuştur. Ayrıca her yaş grubu için KR-20 değerleri ayrı ayrı hesaplanmış ve her yaş grubu için iç tutarlılık katsayısının .97 ve .98 olarak değiştiği saptanmıştır. Katsayıların bu kadar yüksek çıkması iç tutarlılığın yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca test-tekrar testi uygulanmıştır.Araştırma kapsamındaki 186 çocuğa test 15 gün ara ile iki kez uygulanmıştır. İki uygulama arasında hesaplanan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı 0.97 olarak bulunmuştur (p<0.01).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi