3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Soyer Ö, Özbayır T. (2018). 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 13, 46-64. DOI: 10.17371/UHD.2018.2.9

DOI: 
10.17371/UHD.2018.2.9
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Özlem SOYER
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

9 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Dörtlü likert türü bir ölçektir. Ölçeğin maddeleri bir ile dört puan arasında değişmektedir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçek maddelerinin her birinden alınan puanlar toplanarak ölçek
toplam puanı elde edilmektedir. Ölçekten alınan puan en az dokuz en çok otuz altı puandır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

23 puan ve üstü basınç yarası riski oluşturmaktadır.

Çeviri Süreci: 

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin dil uyarlaması yapılırken geri çeviri yöntemi uygulanmıştır. Anadili Türkçe olan profesyonel iki uzman dilbilimciden biri 3S Ameliyathane
Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’ni Türkçe’ye çevirmiştir. Diğer dilbilimci ise, bu Türkçe’ye çevrilen 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’ni İngilizce’ye çevirmiştir. Bu çeviriyi, iki dilbilimci ve araştırmacılar bir araya gelerek özgün dildeki aslı ile karşılaştırıldı. Farklılık gösteren maddelerin Türkçe’leri yeniden gözden geçirildi.
Oluşturulan Türkçe Form hemşirelik alanında sekiz uzman öğretim üyesi uzman öğretim üyesi tarafından değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapılarak ölçeğe son şekli verildi.

Geçerlik: 

Dil geçerliği sağlanan 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin kapsam geçerliğinin değerlendirilmesinde görüş vermeyi
kabul eden on uzmana değerlendirilmek üzere sunuldu. Görüş veren uzmanlar, hemşirelik alanında sekiz öğretim üyesi ve en az 5 yıllık deneyimi olan iki hemşireden oluşmaktadır. Uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeksi hesaplandı. 3S Ameliyathane
Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin maddeleri arasındaki kapsam geçerlik indeksi 0,80-1,00 arasında, ölçeğin kapsam geçerlik indeksi ise 0.80 olarak bulundu.
Yapı geçerliğinde alıcı işlem karakteristik eğrileri çizilen ölçeklerin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin etme değerleri sırasıyla,
3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası >23) %50.0, %100.0, %100.0, %95.8; Braden Basınç
Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası ≤21) %100.0, %50.0, %14.8, %100.0 bulundu.

Güvenirlik: 

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin iç tutarlılık kapsamında hesaplanan Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0.68 olarak bulundu. Ölçeği oluşturan maddelerin ölçeğin bütünü ile ne derecede ilişkili olduğunu ortaya koyan madde-toplam puan
korelasyonunda tüm maddelerin korelasyon katsayıları 0.38 ile 0.67 arasında ve p<0.001 olarak bulundu.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
3S Intraoperative Risk Assessment Scale of Pressure Sore
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

GAO, X.L., HU, J.J., MA, Q., WU, H.Y., WANG, Z.Y., LI, T.T., et al., (2015). Design and Research on Reliability-Validity for 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of Pressure Sore. Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences], 35(2): 291-294
doi: 10.1007/s11596-015-1426-1

DOI: 
10.1007/s11596-015-1426-1
Orijinal Form Geçerlik: 

Orijinal ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.92, Açıklayıcı faktör analizinde maddeler üç faktörde toplanmıştır ve faktör yükleri 0.596’dan yüksektir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Cronbach α değeri 0.71’dir. Açıklanan toplam varyans %64.63’tür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi