3B Sanal Öğrenme Ortamları İçin STM Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Reisoğlu, İ. ve Göktaş, Y. (2016). Developing community of inquiry scale for 3D virtual learning environments. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 347-370, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.018.

DOI: 
10.14527/pegegog.2016.018
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İlknur Reisoğlu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut 26 madde
Bilişsel Buradalık (11 m): 3B sanal ortamda kış sporlarını uygulamak için alıştırma alanını inceledim.
Öğretimsel Buradalık (9 m): 3B sanal ortamda verilen görevler, spor dallarını öğrenmemi sağladı.
Sosyal Buradalık (6 m): 3B sanal ortamda bazı öğrencilerle arasında gruplaşmalar oldu.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin üç boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur [χ2/df=1.59 (p=.000); RMSEA= .07; GFI= .80; AGFI= .76; CFI=.99; NFI= .97; SRMR= .05]. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .45 ile .80 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .87 ile .93 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi