1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kocaarslan, M. (2016). “Garfield” görselli 1-6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 15(4), 1217-1233.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Kocaarslan
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 20 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert(1=çok mutlu - 4=çok üzgün)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Okumaya Yönelik
Tutum Ölçeği’ni Türkçeye uyarlanmasıdır. Orijinal formu İngilizce olan ölçek 20 madde ve iki faktörden
oluşmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ölçeğin dil ve alan uzmanları tarafından çevirileri yapılmış ve elde edilen
Türkçe forma uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir.

Geçerlik: 

Ki-kare değerinin (χ2=311.64, N=289, p=.00) anlamlı olduğu ve χ2/df
oranın 5’ten küçük olduğu görülmektedir. Diğer uyum indeksi değerleri ise RMR=.05, RMSEA=.05,
NFI=.93, CFI=.89, IFI=.97, GFI=.89, ve AGFI=.90 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri
modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğuna işaret etmektedir .

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe formu için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .88 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi