TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2018

1.005 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Üstbiliş Ölçeği

Çelik İ., & Sarıçam, H. (2018, Mart). Ahlaki Üstbiliş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye. DOI: 10.13140/RG.2.2.19068.85126

Aids Bilgi Ölçeği

Aydemir, N., Yakın, İ., ve Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93.DOI: 10.26650/SP409425

Aids Tutum Ölçeği

Aydemir, N., Yakın, İ., Arslan, H. (2018). AIDS Bilgi ve Tutum Ölçeklerinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 38(1), 73-93. DOI: 10.26650/SP409425

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

1-Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 227-250. Doi: 10.23863/kalem.201.126 2-Özyürek, A., Kurnaz, F. B. ve Çetin, A. (2018). Demografik Bazı Özelliklerin Aile İçi Şiddete İlişkin Farkındalığı Yordama Düzeyi. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 47-60. Doi: 10.26899/inciss.200.

Aile İklimi Ölçeği

Gönül, B., Işık-Baş, H. ve Şahin-Acar, B. (2018). Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik açıdan incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 165-200.

Aile İletişim Kalıpları Ölçeği

Erdoğan, Ö. ve Anık, C. (2018). Aile İletişim Kalıpları Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 29, 21-46.

Aile Katılımı Ölçeği

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. H., Sezer, T., ve Akşin-Yavuz, E. (2018). Aile Katılımı Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-20.

Aile Merkezli Bakım Tutum Ölçeği

Kara, A. (2018). Aile merkezli bakım eğitiminin çocuk hemşirelerinin tutumlarına etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Aile Uyum Ölçeği

Duman Kula, M. , Ekşi, H. & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 97-106 .

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu

Duman-Kula, M., Ekşi, H., & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97-106. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu (AUÖ-KF5)

Sarıçam, H. (2018). Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunun (AUÖ-KF5) Türkçe’ye uyarlanması: Ön geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. Köksal ve A. Ataç (Ed). VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, (ss.335-340). Manisa: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği. Doi: 10.13140/RG.2.2.31737.77920

Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formu

Çöldür, E.Ö. (2018). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Aile Uyum Ölçeği-Hasta Formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayımlanmış Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa.

Aile Yeterlik Ölçekleri

Yılmaz-Bingöl, T., ve Kalkan, M. (2018). Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (12), 141-169.

Ailede Diğerkamlık Eğitimi Davranış Ölçeği

Yorulmaz, B. (2018). Ailede Değerler Eğitimi. İstanbul: Erkam Yayınları.

Akademik Azim Ölçeği

Bozgün, K. ve Başgül, M. (2018). Akademik Azim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 435-445. doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14521

Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Kaya, İ . (2018). Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin (ABİBÇÖ) geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1082-1098. doi: 10.17860/mersinefd.435605

Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği

Yıldız, S. (2018). Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1210-1230. doi: 10.17240/aibuefd.2018.-400747.

Akademik Kendini Engelleme Ölçeği

Anlı, G , Taş, İ , Güneş, Z , Yazgı, Z ve Sevinç, H . (2018). Akademik Kendini Engelleme Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 1198-1217. DOI: 10.26466/opus.442691

Akademisyen Dijitalleşme Ölçeği

Koç, P. (2018). Akademisyen dijitalleşme ölçeği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği

Demirtaş, Z., Dağtekin, G., Sağlan, R., Alaiye, M., Önsüz, M. F., Işıklı, B., Kılıç,F.S. ve Metintaş, S. (2018). Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği geçerlilik ve güvenilirliği. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 3(3):37-46

Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Çelebi, A. (2018). Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2

Urfa, O. ve Aşçı, F. H. (2018). Akıldışı Performans İnançları Envanteri–2’nin psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology, 38(2), 219-236. doi:10.26650/SP2018-0004

Akıllı Telefon Bağımlılığı Envanteri

Arpacı, İ. & Eşgi, N. (2018). Psychometric properties of the Turkish version of The Smartphone Addiction Inventory (SPAI). Current Psychology, 39, 2246–2251. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9913-8

Akıllı Telefon Öz-Yeterlik Ölçeği

Aktay, S. (2018). A validity and reliability study of the Smartphone Self-Efficacy Scale. International Technology and Education Journal, 2(2), 11-18.

Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeği

Nalbant, A., Babaoğlan, E.,ve Çelik, E. (2018). Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 840-851

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi