TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Fatma ALİSİNANOĞLU

Fatma ALİSİNANOĞLU
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programını Değerlendirme Formu

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-516.

Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği

Çabuk, B., ve Alisinanoğlu, F. (2017). Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 196-212. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305947

Bilişsel Yetenekler Testi Form-6

Uyanık, Ö. ve Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve Dil Becerileri Eğitim Programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 459-481.

Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği

Şimşek-Çetin, Ö., Bay, D. N. & Alisinanoğlu, F. (2014). Ebeveyn Okuma İnanç Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1441-1458.

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi

Alisinanoğlu, F. ve Şimşek, Ö. (2013). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1163-1176.

Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği

Alisinanoğlu, F., Bay, D. N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-13

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği

Bay, D. N. ve Alisinanoğlu, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 111-123.

Okul Öncesinde Fen Eğitimine Yönelik Öz yeterlilik Ölçeği

Buldur, A , Alisinanoğlu, F . (2020). Okul Öncesinde Fen Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği'nin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (1) , 512-520 . DOI: 10.24106/kefdergi.3704

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi