TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Faruk Caner YAM

Faruk Caner YAM
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
6 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Sahtekârlık Ölçeği

Yam, F. C. ve Balcı Çelik, S. (2021). Akademik Sahtekârlık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 70-81.

Akademik Sahtekarlık Ölçeği

Yam, F. C., & Çelik, S. B.(2021). Akademik Sahtekârlık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 70-81. https://doi.org/10.33206/mjss.747547

Çocuklar İçin Beden Takdir Ölçeği

Yam, F. C.(2019, Ekim). Çocuklar için Takdir Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ş. Şentürk (Ed.), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (ss.164-172). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeği

Yam, F. C., Alkın, S. ve Barut, Y. (2020). Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 23-32. https://doi.org/10.18394/iid.629970

Kariyer Katılımı Ölçeği

Yam, F. C. (2019). Kariyer Katılımı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. Uluslararası Öğretim, Öğrenme ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (5-7 Eylül 2019). Amasya Üniversitesi, Türkiye.

Siberkondria Şiddeti Ölçeği-Kısa Formu (SŞÖ-KF)

Yam, F. C., Korkmaz, O., & Griffiths, M. D. (2021). The association between fear of Covid-19 and smartphone addiction among individuals: the mediating and moderating role of cyberchondria severity. Current Psychology, 1-14.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi