TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Türleri: Kendini değerlendirme

104 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy becerileri ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613  

7-11 Yaş Arası Çocuklar İçin Algılanan Stres Ölçeği

Ekşi,H. ve Kızık, C. (2023, 8-9 Temmuz). 7-11 yaş arası çocuklar için algılanan stres ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Selçuk Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye.

Ahlaki Yaralanma Ölçeği

Tunç, M. F., Özdemir, İ., & Ümmet, D. (2022). Adaptation of Moral Injury Scale into Turkish culture. TRC Journal of Humanitarian Action, 1 (3), 109-116. https://doi.org/10.55280/trcjha.2022.1.3.0014

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Akademik Benlik Algısı Ölçeği

Demirel, Ş. (2019) Büyük Balık Küçük Gölet Etkisi Hipotezinin Liselerde İncelenmesi (Tez No. 591007) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Atlam, D., Şaşman-Kaylı, D., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-17.  https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172

Anger-Sadness-Anxiety Emotion Management Scales In Children Aged 5-10

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Acar, A. (2022). Anger-Sadness-Anxiety Emotion Management Scales in children aged 5-10. A. Kabadayı ve B. Avcı-Akbel (Ed.), in New Dimensions in Educational Sciences Without Borders (181-204). Lıvre de Lyon.

Baş Etme Yanıtları Envanteri Kısa Formu (BYEKF)

Uyanık, G., Yılmaz, M., Bingöl, B., Karadayı, E., Esatoğlu, D. ve Tanrıverdi, S. (2020). Baş Etme Yanıtları Envanteri Kısa Formunun Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Cukurova Medical Journal, 45(4), 1393-1401.

Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği (BEDTÖ)

Pehlivan, Z. (1998). Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği (BEDTÖ). 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım 1998, Ankara/Türkiye. Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Bildiri Özetleri Kitabı.

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bilgi İşlemsel Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği

Ceylan, V., K. (2020) Senaryo temelli Scratch öğretim programının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine, problem çözme ve programlama ünitesi erişilerine etkisi (Tez No. 603629) [Doktora tezi, aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Byrd’ın Hemşirelere Yönelik Etik Duyarlılık Testi

Orgun, F., Khorshid, L. (2009). Byrd’in Hemşireler İçin Etik Duyarlilik Testi’ nin geçerlik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 25(2), 25–42. https://doi.org/10.34108/eujhs.553135  

Çevresel Biyoetik Açısından Minimalist Yaşam Tarzını Belirleme Ölçeği

Tunçay, G., Y. ve Çobanoğlu, N. (2023) Çevresel Biyoetik Açısından Minimalist Yaşam Tarzını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Social Science Development Journal, 8 (39), 114-127. http://dx.doi.org/10.31567/ssd.992

Çevrimiçi Eğitime Yönelik Öz-yeterlik Algı Ölçeği (ÇEYÖAÖ)

Bahar, H. H. ve Koç, A. (2023). Çevrimiçi Eğitime Yönelik Öz-yeterlik Algı Ölçeğinin geliştirilmesi (ÇEYÖAÖ). Milli Eğitim, 52 (239), 1787-1806.

Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeği

  Üstgörül, S. (2022). Cinsel Sağlık Okuryazarlık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 164-176. https://doi.org/10.46971/ausbid.1086403  

Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracı

Çetinkaya, G., Yalınkılıç, K., Karakoç Yurtseven, T. ve Aydın, M. (2023). Çıkarım Becerilerini Değerlendirme Aracının geliştirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11 (3), 473-490. https://doi.org/10.16916/aded.1286233

Çocuk-Ergen Öteki Odaklı Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ekşi H. ve Yürür B. C. (2023, 4-6 Ağustos). Çocuk-Ergen Öteki Odaklı Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 4. Baskent International Conference On Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye.  

Çocuklar için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

Gökdemir, M. E. ve Ekşi, H. (2023). Çocuklar için Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. T. Erdoğmuş ve Ş. Karabatak (Ed.), 11. Türkiye lisansüstü çalışmalar kongresi bildiriler kitabı – I içinde (s. 267-280). İlem.

Dijital İyi Oluş Hali Ölçeği

Arslankara, V. B., Demir, A., Öztaş, Ö., & Usta, E. (2022). Digital Well-Being Scale validity and reliability study. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 4(2), 263-274. Doi: 10.51535/tell.1206193

Din Anlayışı Ölçeği

İnce, A.  Kutlu, İ. ve Koçak, M. F. (2022). Beliren yetişkinlerde din anlayışı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46), 607-633.

Diyabette Güçler ve Güçlükler Ölçeği

Bilgehan, T., & İnkaya, B. (2023). Diyabette Güçler ve Güçlükler Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19 (1), 1-18.

Doğada Cesaret Ölçeği

Aykora, E. (2022). Doğada Cesaret Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması. Turan-Sam, 14 (56), 99-107. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Doğruluk- Dürüstlük Değer Ölçeği

Çalışkan, H. & Yıldırım, Y. (2020). Ortaokul öğrencileri için Etkin Vatandaşlık Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (228), 335-364. https://doi.org/10.37669/milliegitim.742091

Doğum Sonrası Annelik Hüznü Değerlendirme Ölçeği (DSAHDÖ)

Küçük, E. (2022) Doğum sonrası annelik hüznü değerlendirme ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlik çalışması(Postpartum maternity blues assesment scale: Improvement, validity and reliability study) (Tez No.727989) [Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi] Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Duygu Dışavurumu Düzeyi (LEE) Ölçeği

Tosun, M., Güner, R. Y., Hayta, S. B., Akyol, M., & Çelikgün, S. (2021). The Level of Expressed Emotion (LEE) Scale (Short Version): The Turkish Validity and Reliability Study in Patients Admitting to Dermatology Clinic. Turkish Journal of Science and Health, 2(3), 87-93. https://doi.org/10.51972/tfsd.985717

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi