TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 646 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

22 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Annelik Kararsızlığı Ölçeği

Ünal, E.(2024). Annelik kararsızlığı ölçeği’nin türkçe’ye uyarlaması ve bazı demografik-obstetrik değişkenler ile depresyonun annelik kararsızlığı üzerine etkisi (Tez No. 853568)  [Doktora tezi, İnönü üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Annenin Algıladığı Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Tuncer, M., & Yesiltepe Oskay, U. (2023). The validity and reliability of the Perceived Maternal Parenting Self-Efficacy Scale: Turkish version. CURARE – Journal of Nursing, 1, 17-22. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.003

Babaların Emzirme Tutumu ve Katılımı Ölçeği (BETKÖ)

Hazar, H. U., & Gültekin, S. (2023). Validation of a Turkish version of the fathers’ breastfeeding attitude and participation scale. Revista da Associação Médica Brasileira, 69(9),e20230416. https://doi.org/10.1590/1806-9282.20230416

COVID-19 Perinatal Algı Ölçeği

Abay, H., Öztürk Gülmez, B., &  Kaplan, S. (2024). The Turkish adaptation of the COVID‑19 Perinatal Perception Questionnaire: Validity and reliability study. Bezmialem Science, 12(1), 15-23. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2023.50251

Doğum Sonrası İyileşme Kalitesi Ölçeği

Önal, Ö., Gürlek, B., & Küçükosman, N. (2023). Turkish validity and reliability study of obstetric quality of recovery score (OBSQOR-11): Obstetric quality of recovery score. Medical Science and Discovery, 10(2), 57-62.

Epizyotomi Becerileri Öz-Yeterlilik Ölçeği (ESSES)

Hadımlı, A., Eksioglu, A., Duman, N., & Turfan, E. Ç. (2023). Episiotomy Skills Self-Efficacy Scale (ESSES): Development and psychometric properties. Nurse Education Today, 105913. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105913

Gebe Güçlendirme Ölçeği

Akgün Dorukoğlu, S., & Demirel Bozkurt, Ö. (2021). Validity and reliability study of the Turkish version of the Pregnancy-Related Empowerment Scale. Progress in Health Sciences, 11(2), 110-117. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6427

Gebelikle İlgili Kaygı Ölçeği

Ayça, Ş. O. L. T., & Gül, D. K. (2020). Pregnancy-related Anxiety Scale (The PrAS): Validity and reliability study of its Turkish version. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 529-537.

Gebelikte Beden İmajı Algısı Ölçeği (GBİAÖ)

Batuhan Karasin, F., & Yilmaz, T. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of BUMPs and its relationship with prenatal attachment. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1-14. DOI: 10.1080/02646838.2023.2217718

Gebelikte Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği

Yilmaz, E., & Karahan, N. (2019). Gebelikte Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik güvenirliği. Cukurova Medical Journal, 44, 498-512.

Hemşirelik Öğrencilerinde Klinik Stresör Algısı Ölçeği

Çamlıbel, M. ve Uludağ, E. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinde Klinik Stresör Algısı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Etkili Hemşirelik Dergisi, 16(4), 473-486. http://dx.doi.org/10.46483/jnef.1375523

Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgi Ölçeği

Demir Bozkurt, .F, Özdemir, S. (2023). Validity and reliability of a Turkish version of the human papillomavirus knowledge scale: a methodological study. J Turk Ger Gynecol Assoc. 24:177-186. https://doi.org/10.4274/jtgga.galenos.2023.2022-10-9

Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ)

Esencan, T.Y,  Yıldırım, A.D. ve Yıldız M. (2023).Human papilloma virüsü farkındalık ve endişe düzeyi ölçeği (HPV-FEÖ): Ölçek geliştirme çalışması. Androloji Bulteni, 25(4),239−245. https://doi.org/10.24898/tandro.2023.75875

İlk Kez Baba Olanların Doğum Deneyimi Ölçeği

Yildirim, A. D., Esencan, T. Y., Premberg, A., & Şahin, N. H. (2024). The validity and reliability study of the first-time fathers questionnaire in Turkish. Heliyon, 10(1). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23957

Kadınların Saygılı Annelik Bakımı Algısı

Çamlıbel M, Uludağ E, Pazandeh F. Psychometric evaluation of the women’s perception of respectful maternity care scale Turkish version. WOMEN & HEALTH. 2022; 62(8):700–710. https://doi.org/10.1080/03630242.2022.2118407.  

Menopoz Eş Desteği Ölçeği

Şimşek Küçükkelepçe, D., İnan Kırmızıgül, E., & Küçükkelepçe, O. (2024). Adaptation of Menopausal Spousal Support Questionnaire into Turkish: Validity and reliability study. Anatolian Journal of Health Research, 5(1), 73-78. https://doi.org/10.61534/anatoljhr.1387701

Öğrencilerin Saygılı Annelik Bakımı Algısı Ölçeği

Çamlıbel, M., & Uludağ, E. (2023). The Turkish version of the students’ perceptions of respectful maternity care scale: An assessment of psychometric properties. Nurse Education in Practice. 70, 103684. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103684  

Postnatal Biriken Yorgunluk Ölçeği

Kırca, A. Ş., Gül, D. K., & Şener, N. (2023). Psychometric properties of postnatal accumulated fatigue scale validity and reliability. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 49 (1), 1762-1769.

Postpartum Depresyon Öngörücüleri Envanteri: Revize (PDÖE-R)

Ayhan, F., Akalın, A., Balsak, H., & Erden, A. (2024). Psychometric testing and the predictive validity of the Postpartum Depression Predictors Inventory-Revised (PDPI-R): A longitudinal study with Turkish women. Sexual & Reproductive Healthcare, 40, 100965. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2024.100965

Prenatal Psikososyal Profil

Günaydın, S., & Zengin, N. (2021). Prenatal Psychosocial Profile: Validity and Reliability Study to Its Use in Turkey. Clinical and Experimental Health Sciences, 11(4), 856-864. https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.842126

Primiparlarda Anne Olmaya Geçiş Ölçeği

Kirbaş, Z. Ö., Odabaşi Aktaş, E., & Özkan, H. (2024). Validity and reliability of the Turkish version of the transition of primiparas becoming mothers scale. BMC Pregnancy and Childbirth, 24(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12884-024-06438-7

Üreme Otonomisi Ölçeği

Hazar, S., İnal, C. G., Nacar, G., & Taşhan, S. T. (2024). Turkish adaptation of the reproductive autonomy scale: Validity and reliability study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jog.15905

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi