TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 644 Halk Sağlığı Hemşireliği

19 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Hemşireliği Bakım İnanç Ölçeği

Evgin, D., & Sümen, A. (2023). The Study on the Validity and Reliability of the Family Nurse Caring Belief Scale in the Turkish Culture. Journal of Education & Research in Nursing, 20(2), 92-98.

Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri

Cingil, D., & Gözüm, S. (2008). Yaşlı bireyler için ‘Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri’nin geçerlilik ve güvenirliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1(1), 5-18.

Aşı Tereddüt Ölçeği

Çelik, H., Özer, M., & Zincir, H. (2023). Modification and Validation of the Vaccine Hesitancy Scale for Turkish Adult Vaccination. Journal of Nursing Measurement, 32(1), 82-94.  https://doi.org/10.1891/JNM-2022-0020

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-12

Terzi, H., Akca, A. ve Ayaz Alkaya, S.  (2023, 30 Kasım- 2 Aralık). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-12’nin Türk Kültürüne Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası 7. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Bireysel Deprem Dayanıklılığı Ölçeği

Kalanlar, B., Kuru Alıcı, N., & Öner, M. (2024). Individual Earthquake Resilience Scale: Psychometric Properties of the Turkish Version. Journal of Emergency Nursing. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jen.2024.01.002

Çevre Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği

Toplu, F. S. (2023). Çevre sağlığı okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi (Tez No. 819875) [Tıpta Uzmanlık tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (DSO Ölçeği)

Çetin, M., & Gümüş, R., (2023). Research Into the Relationship Between Digital Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviours: An Intergenerational Comparison. Frontiers in Public Health, 11, 1259412. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1259412

Florür Vernik Ebeveyn Tutum, İnanç Ölçeği

Tayhan, A., & Çetinkaya, A. (2024). Development and psychometric analysis: Fluoride varnish parent attitude, belief scale 1. Public Health Nursing, 41(1), 1-9.

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerini Kullanmaya Yönelik Tutumlarını Belirleme Ölçeği

Korkmaz, M., & Aydın, A. I. (2022). Development and psychometric testing of determining the attitudes of immigrants towards utilization health care services (DAIUHCS) scale: A validation and reliability study. Ethiopian Journal of Health Development, 36(4). http://dx.doi.org/10.20372/ejhd.v36i4.5570

Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgi Ölçeği

Demir Bozkurt, .F, Özdemir, S. (2023). Validity and reliability of a Turkish version of the human papillomavirus knowledge scale: a methodological study. J Turk Ger Gynecol Assoc. 24:177-186. https://doi.org/10.4274/jtgga.galenos.2023.2022-10-9

Huzurevi Uyum Ölçeği

Varer Akpinar, C., Belice, T., Bolukbasi, S., & Mandiracioglu, A. (2023). Turkish validity and reliability study of the nursing home adjustment scale. BMC geriatrics, 23(1), 610. https://doi.org/10.1186/s12877-023-04314-1

Lubben Sosyal Ağ Ölçeği (LSNS-R)

Kuru-Alici, N., & Kalanlar, B. (2020). Validity and reliability of the Lubben Social Network Scale-Revised (LSNS-R) on older adults in Turkey. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01125-0

Maske Kullanımı Ölçeği

Mamuk, R., & Dişsiz, M. (2023). Mask Use Scale: A Scale Development Study. Iranian Red Crescent Medical Journal, 25 (1), e2284. https://doi.org/10.32592/ircmj.2023.25.1.2284

Medya Aracılığıyla Afetlere Maruz Kalmanın Oluşturduğu Dolaylı Travma Ölçeği

Ediz, Ç., & Dinçer, A. (2024). Medya Aracılığıyla Afetlere Maruz Kalmanın Oluşturduğu Dolaylı Travma Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Afet ve Risk Dergisi, 7(1), 33-46. DOI: 10.35341/afet.1421473

Menopoz Eş Desteği Ölçeği

Teskereci, G., & Sümen, A. (2023). Menopoz Eş Desteği Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması: Menopozda Eş Desteği. Sağlık Bilimlerinde Değer, 13(3), 418-424.

Ölüm Depresyon Ölçeği-Revize

Odek, O., Savaş, M., Özkan, F., & Zincir, H. (2023). The Reliability and Validity study of Turkish Version of the Death Depression Scale-Revised Among Nurse. OMEGA–Journal of Death and Dying. 1-13.

Salutojenik Sağlık Göstergesi Ölçeği (SSGÖ)

Aci, O. S., Gencbas, D., Ciydem, E., & Kackin, O. (2023). Validity and reliability study of the Turkish version of the Salutogenic Health Indicator Scale. International Journal of Nursing Practice, e13231. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/ijn.13231

Üniversite Öğrencileri İçin Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Ölçeği

Karatana, Ö. (2024). Adaptation of the social determinants of health scale for university students to Turkish: A validity and reliability study. IGUSABDER, 21, 769-779. DOI: 38079/igusabder.1224152

Yaşlılar için Yaşam Doyum Ölçeği (YAYDÖ)

Altay, B. & Çalmaz, A. (2023). Development of satisfaction with life for the elderly: A validity and reliability study. Academia Journal of Educational Research,  11 (9), 244-252. https://doi.org/10.15413/ajer.2023.0701 ISSN 2315-7704

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi