TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 480 İktisadi ve İdari Bilimler

251 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ekonomi Tutum Ölçeği

Alagoz, B. (2015). Adaptation of Economy Attitude Scale to Turkish culture: Validity and reliability study. Educational Research and Reviews, 10(1), 17-28. doi:10.5897/ERR2014.1930

Ekonomik Adalet Ölçeği

Çamlı, A. Y., Alkan, Y., & Şensazlı, A. C. (2023). Developing a Scale to Measure the Economic Justice. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (4), 301-320. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1323418

Ekonomik Kısıtlılıklar Ölçeği

Kim, H. J., Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Perez, G. (Under review). A Cross-Cultural Validation of Psychology of Working Theory with Turkish Working Adults.

Emekliliği Planlama Süreci Ölçeği

Günay, G. (2013). Emekliliği Planlama Süreci Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması:Karabük Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Geriatrics, 16(1), 84-94.

Emeklilik Doyum Envanteri

Bozoglan, B. (2017). The Psychometric Properties of the Scale of Retired Spousal Intrusion. European Journal of Psychological Assessment, 33(6). https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000303

Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özdemir, B. (2016). Örgütsel yapı ve kaynak temelli görüş kapsamında örgütlerde rekabet stratejileri: Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşu’nda bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Ergen Para Tutumu Ölçeği

Akın, A. ve Kahraman, A. (2015). Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 267-271.

Esnafların Ahilik Sandığı Uygulamasına Karşı Tutum Ölçeği

Metin, T., Baylan, M. ve Günalan, M. (2022). Esnafların Ahilik Sandığı Uygulamasına Karşı Tutumları: Kahramanmaraş Örneği. Journal of Economics and Research, 3(1), 38-54. DOI: 10.53280/jer.1080047

Etik Konum Ölçeği

Güğerçin, U. ve Ay, Ü. (2017). Etik Konum Ölçeği’nin faktör analitik yapısı: banka çalışanları üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(4), 53-78

Etik Liderlik Ölçeği

Tuna, M., Bircan, H. ve Yeşiltaş, M. (2012). Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.

Etik Tüketici Ölçeği

Saray, M.T., ve Hazer, O.( 2017). Etik Tüketici Ölçeğinin Türkçe uyarlaması; geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bir çalışma: Hacettepe üniversitesi örneklemi. International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, 4, 258-283.

Etnik Reklamlara Yönelik Tüketici Tutum Ölçeği

Bozyiğit, S. ve Karaca, Y. (2016). Türkiye'deki etnik reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 15, 288-307.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Durmuşkaya, S., & Kavas, Y. B. (2018). Akademik gelişim ve finansal okuryazarlık arasındaki ilişkinin tespiti üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25(3), 925-939.  https://doi.org/10.18657/yonveek.441375  

Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği

Sarıgül, H. (2015). Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218. http://dx.doi.org/10.11611/JMER408

Finansal Okuryazarlık ve Dijitalleşme Ölçeği

Kaya İ. ve Kılıç, M. (2021). Finansal okuryazarlık ve dijitalleşme: ölçek geliştirme üzerine bir çalışma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), 296 – 315. https://doi.org/10.25204/iktisad.901135

Finansal Risk Ölçeği

Kavas, Y. B., ve Medetoğlu, B. (2023). Finansal risk toleransında demografik farklılıklar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(4), 427-441.

Finansal Sömürü Ölçeği

Soydaş, Ş. S. (2023). Finansal sömürü: Ölçek uyarlama çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies /Akademik Sosyal Araştırmalar, 7 (23), 269-274. https://doi.org/10.31455/asya.1190751

Finansal Tutum Ölçeği

Onur, N. ve Nazik, M. H. (2014). Öğretmenler için bireysel finas alanında Finansal Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (FTÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Vocational Education, 9(4), 90-99.

Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu Ölçeği

Ciğerci, İ. ve Eğmir, R. T. (2022). Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyoekonomi, 30(54), 257-268. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.14

Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeği

Akfırat, N. O. ve Çok, F. (2013). Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 369-398.

Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçeği

Baltacı, A. ve Eser, Z. (2021). Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçme Aracı önerisi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 39-48. http://dx.doi.org/10.51261/yiu.2021.00034.

Genişletilmiş Benlik Ölçeği

Katı, A. C., & Şevik, A. E. (2024). Adaptation of Extended Self Scale into Turkish: Validity and Reliability Study. Journal of Applied and Theoretical Social Sciences, 6(2), 156-178.

Geride Kalanlar Sendromu Ölçeği

Öztürk Başpınar, N. & Çakıroğlu, D. & Altınöz, M. (2022). Geride Kalanlar Sendromu Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik  Çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 15(56), 322 – 348.  10.29228/Joh.53683.

Girişimci Sosyal Sermaye Ölçeği

Mumcu, A., Çakarel, T. Y, & Demirbağ, O. (2022). Girişimcinin Sosyal Sermayesi Ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Journal of Research in Business, 7(2), 563-581. Doi: 10.54452/jrb.1148869

Girişimcilerin Sosyal İnovasyon Perspektiflerini Belirleme Ölçeği

Topsakal, Y. & Yüzbaşıoğlu, N. (2019). A Study to Develop Scale for Determining the Social Innovation Perspectives of Entrepreneurs . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 2 (2) , 70-85 .

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi