TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 480 İktisadi ve İdari Bilimler

231 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Emeklilik Doyum Envanteri

Bozoglan, B. (2017). The Psychometric Properties of the Scale of Retired Spousal Intrusion. European Journal of Psychological Assessment, 33(6). https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000303

Entelektüel Sermaye Ölçeği

Özdemir, B. (2016). Örgütsel yapı ve kaynak temelli görüş kapsamında örgütlerde rekabet stratejileri: Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşu’nda bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Ergen Para Tutumu Ölçeği

Akın, A. ve Kahraman, A. (2015). Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 267-271.

Etik Konum Ölçeği

Güğerçin, U. ve Ay, Ü. (2017). Etik Konum Ölçeği’nin faktör analitik yapısı: banka çalışanları üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(4), 53-78

Etik Liderlik Ölçeği

Tuna, M., Bircan, H. ve Yeşiltaş, M. (2012). Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.

Etik Tüketici Ölçeği

Saray, M.T., ve Hazer, O.( 2017). Etik Tüketici Ölçeğinin Türkçe uyarlaması; geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bir çalışma: Hacettepe üniversitesi örneklemi. International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, 4, 258-283.

Etnik Reklamlara Yönelik Tüketici Tutum Ölçeği

Bozyiğit, S. ve Karaca, Y. (2016). Türkiye'deki etnik reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 15, 288-307.

Finansal Okuryazarlık Ölçeği

Durmuşkaya, S., & Kavas, Y. B. (2018). Akademik gelişim ve finansal okuryazarlık arasındaki ilişkinin tespiti üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25(3), 925-939.  https://doi.org/10.18657/yonveek.441375  

Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği

Sarıgül, H. (2015). Finansal Okuryazarlık Tutum Ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 200-218. http://dx.doi.org/10.11611/JMER408

Finansal Okuryazarlık ve Dijitalleşme Ölçeği

Kaya İ. ve Kılıç, M. (2021). Finansal okuryazarlık ve dijitalleşme: ölçek geliştirme üzerine bir çalışma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), 296 – 315. https://doi.org/10.25204/iktisad.901135

Finansal Sömürü Ölçeği

Soydaş, Ş. S. (2023). Finansal sömürü: Ölçek uyarlama çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies /Akademik Sosyal Araştırmalar, 7 (23), 269-274. https://doi.org/10.31455/asya.1190751

Finansal Tutum Ölçeği

Onur, N. ve Nazik, M. H. (2014). Öğretmenler için bireysel finas alanında Finansal Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi (FTÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Vocational Education, 9(4), 90-99.

Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu Ölçeği

Ciğerci, İ. ve Eğmir, R. T. (2022). Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyoekonomi, 30(54), 257-268. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.14

Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeği

Akfırat, N. O. ve Çok, F. (2013). Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 369-398.

Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçeği

Baltacı, A. ve Eser, Z. (2021). Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçme Aracı önerisi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 39-48. http://dx.doi.org/10.51261/yiu.2021.00034.

Geride Kalanlar Sendromu Ölçeği

Öztürk Başpınar, N. & Çakıroğlu, D. & Altınöz, M. (2022). Geride Kalanlar Sendromu Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik  Çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 15(56), 322 – 348.  10.29228/Joh.53683.

Girişimci Sosyal Sermaye Ölçeği

Mumcu, A., Çakarel, T. Y, & Demirbağ, O. (2022). Girişimcinin Sosyal Sermayesi Ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Journal of Research in Business, 7(2), 563-581. Doi: 10.54452/jrb.1148869

Girişimcilerin Sosyal İnovasyon Perspektiflerini Belirleme Ölçeği

Topsakal, Y. & Yüzbaşıoğlu, N. (2019). A Study to Develop Scale for Determining the Social Innovation Perspectives of Entrepreneurs . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 2 (2) , 70-85 .

Girişimcilik Potansiyeli Belirleme Envanteri

Orhan, K. (2017). Girişimcilik Potansiyeli Belirleme Envanterinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 609-625.

Gıda İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Anketi

Akkaya, D. (2003). Müşteri memnuniyeti ve gıda sektöründe bir araştırma(Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği

Aslan, M. (2021). Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği’nı̇n (GTE) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(15), 271-281. https://doi.org/10.25204/iktisad.848114

Güç Tarzları Ölçeği

Edin-Belgil, E. (1995). Güç kaynakları ve bunların ortam faktörleri ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güvenlik İklimi Ölçeği

Türen, U., Gökmen, Y., Tokmak, İ. ve Bekmezci, M. (2014). Güvenlik İklimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 171-190.

Hane Halklarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Ölçeği

Başar, E. E. (2016). Hane halklarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Hastane Öncesi Acil Yardım Servislerinin Organizasyonu ve Uygulamaya Yönelik Anket

İnkaya, A. (1995). Hastane öncesi acil yardım servislerinin organizasyonu ve uygulamaya yönelik anket çalışması (Yüksek Lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi