TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences

40 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Alkol Bağımlısı Erkek Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Agachanli, R., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 219-226. doi: 10.5350/DAJPN2016290303

Bağımlılık Profili İndeksi Bağımlılık Formu

Ogel, K., Karadag, F., Satgan, D., & Koc, C. (2015). Development of The Addiction Profile Index Internet Addiction Form (APIINT): validity and reliability. Düşünen Adam, 28(4), 337-343.

Barkley Çocuk Dikkat Ölçeği

Fırat, S., Bolat, G.U., Gul, H., Baytunca, M.B., Kardas, B., Aysev, A. ve Ercan, E. S. (2018). Barkley Child Attention Scale validity and reliability study. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 284-293. DOI: 10.5350/DAJPN2018310306

Büyüsel Düşünce Ölçeği

Çam, Z. Seydoogulları, S. Artar, M.(2014). Psychometric Properties of the Magical Ideation Scale in High School Adolescents. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences , 27(1), 34 – 42.

Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği

Demir, T., Eralp-Demir, D., Türksoy, N., Özmen, E. ve Uysal, Ö. (2000). Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. Düşünen Adam Dergisi, 13(1), 42-48.

Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği

Gunay Oge, R., Pehlivan, F. Z. & Işıklı, S. (2020). Validity and reliability of the Benevolent Childhood Experiences (BCES) Scale in Turkish. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33,146-154. https://dx.doi.org/10.14744/DAJPNS.2020.00074

Çocuklukta Onaylamayan Çevre Ölçeği

Alpay, H. E., Bellur, Z., & Aydin, A. (2018). The reliability and validity of the Invalidating Childhood Environment Scale (ICES) - Turkish version. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 40-49. doi: 10.5350/DAJPN2018310104

Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği

Atak, H., Kapçi, E. G. ve Çok, F. (2013). Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeğİ'nin Türkçe formunun değerlendirilmesi. Düşünen Adam, 26(1), 36-45.

Deliryum Derecelendirme Ölçeği–Revize–98 (DDÖ-R98)

Cinar, M. A., Ozmenler, K. N., Ozsahin, A., & Trzepacz, P. T. (2014). Reliability and validity of the Turkish translation of the Delirium Rating Scale-Revised-98. Dusunen Adam, 27(3), 186.

Deliryum Derecelendirme Skalası

Cinar, M. A., Ozmenler, K. N., Ozsahin, A., & Trzepacz, P. T. (2014). Reliability and validity of the Turkish translation of the Delirium Rating Scale-Revised-98. Dusunen Adam, 27(3), 186-193.

DSM-5 “Çocukluk Çağı Akut Stres Belirtileri Şiddeti Ölçeği"

Sapmaz, S. Y., Erkuran, H. O., Ergin, D., Celasin, N. S., Karaarslan, D., Ozturk, M., ... & Aydemir, O. (2017). Validity and Reliability of the Turkish Version of DSM-5" Severity of Acute Stress Symptoms--Child Age 11-17" Form. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 30(1),32-38

Düşünce-Eylem Kaynaşması-Kirlenme Ölçeği

İnözlü, M. Bilekli, I. Ulukut, F. (2016). The Relationship Between Obsessive Compulsive Disorder and Mental Contamination (MC): Psychometric Properties of Vancouver Obsessive Compulsive Inventory-MC Scale and Thought-Action Fusion-Contamination Scale. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(4), 335 – 348

Ebeveyn Kabul Red Ölçeği Kısa Form

Dedeler, M., Akun, E., & Batigun, A. D. (2017). Turkish Adaptation of Adult Parental Acceptance-Rejection Questionnaire Short Form. Düşünen Adam-Journal Of Psychiatry and Neurological Sciences 30(3), 181-193.

Ergenler için Öfke Düzenleme Ölçeği

Yıldız, M. A. (2016). Development of Anger Regulation Scale for Adolescents (ARS-A): Validity and reliability studies. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 247-258. doi: 10.5350/DAJPN2016290306

Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği (HaDDÖ)

Güleç, H. (2012). Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliği: Bir ön çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25140-146. doi: 10.5350/DAJPN2012250206

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği

Evren, C., Dalbudak, E., Topcu, M., Kutlu, N., & Evren, B. (2017). The psychometric properties of the Turkish version of the Internet Gaming Disorder Scale. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(4), 316-324. doi: https://doi.org/10.5350/DAJPN2017300405

İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği

Aslan, S. H., Alparslan, Z. N., Aslan, R. O., Kesepara, C. ve Ünal, M. (1998). İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin sağlık alanında çalışanlarda geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam, 11(2), 4-8.

İyileşme Değerlendirme Ölçeği

Guler, C., & Gurkan, A. (2019). Validity and reliability of the Turkish version of the Recovery Assessment Scale. Neurological Sciences, 32, 309-319. doi:10.14744/DAJPNS.2019.00045

Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği

Morsünbül, Ü., ve Çok, F.(2014). Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Düşünen Adam The Journal Of Psychiatry And Neurological Sciences , 27,6-14. doi: 10.5350/DAJPN2014270101

Kişilerarası Problemler Envanteri

Akyunus, M. ve Gençöz, T. (2016). Kişilerarası Problemler Envanteri Döngüsel Ölçekleri kısa formu psikometrik özellikleri: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 29(1), 36-48.

Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II

Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2013). Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Düşünen Adam, 26(3), 258-266.

Kırılgan Narsisizm Ölçeği (KNÖ)

Sengul, B. Z., Unal, E., Akca, S., Canbolat, F., Denizci, M., & Bastug, G. (2015). Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS). Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 28, 231-241. doi: 10.5350/DAJPN2015280306

Kocaeli – Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği

Aker, A. T., Hamzaoğlu, O. ve Boşgelmez, Ş. (2007). Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeğinin (Kocaeli-Kısa) Geçerliği. Düşünen Adam, 20(4), 172-178.

Leahy Duygusal Şema Ölçeği

Yavuz, F. K., Tükrçapar, M. H., Demirel, B. & Karadere, E. (2011). Üniversite Öğrencileri ve Çalışanları Örnekleminde Leahy Duygusal Şema Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirliği. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 273-282.

Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği (LAAÖ)

Sevim, S.A.(2014). Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences , 27(4), 291-300. doı:10.5350/DAJPN2014270402

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi