TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Eleştirel Düşünme

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy Becerileri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613

Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçeği

Ovacı, C., Yıldırım Saatçi, E. (2020). Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçümlenmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması – Measurement Of Indıvıdual Innovatıon Competencıes: Scale Adaptatıon Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1), 143-171. https://doi.org/10.30798/makuiibf.602669

Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Bay, E., Kaya, H. İ. ve Gündoğdu, K. (2010). Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği geliştirilmesi. Education Sciences, 5 (2), 646-664.

Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeği

Kuş, Z., Güneş, E., Başarmak, U. & Yakar, H. (2017). Gençlere yönelik dijital vatandaşlık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 298-316. https://doi.org/10.18009/jcer.335806

Öz-düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği

Sen, Ş. , Yılmaz, A. & Geban, Ö. (2018). Self-regulated Learning Skills: Adaptation of Scale . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 9 (4) , 339-355 . https://doi.org/10.21031/epod.439039

Temel Beceri Ölçeği

Hotaman, D. (2008). Yeni ilköğretim programının öğrencilere kazandırmayı öngördüğü temel becerileri öğretmen, veli ve öğrenci algıları doğrultusunda değerlendirilmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Triyaj Karar Verme Envanteri

Küçük- Alemdar, D., Kardaş- Özdemir, F., ve Güdücü- Tüfekci, F . (2015). Triyaj Karar Verme Envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 547-562.

Yaratıcılığı Desteklemede Öğretmen Davranışları Ölçeği (YDÖDÖ)

Yıldız-Çiçekler, C., Alakoç, D., Aral, N., Sharma, E., & Sharma, S. S. (2022). Teacher’s Creativity Nurturing Behaviour Scale Validation in Turkey. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi. Antalya.

Yaşam Becerileri Ölçeği

Bolat, Y. & Balaman, F. (2017). Yaşam Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(4), 22-39.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi