TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Ebeler

10 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Yaralanma Semptom Ölçeği: Sağlık Bakım Profesyonelleri Versiyonu (AYSÖ-SBP)

Üstün, G. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Moral Injury Symptom Scale-Healthcare Professional. Journal of Psychiatric Nursing, 13(1), 67-75. https://doi.org/10.14744/phd.2021.34603

Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeği

Nalbant, A., Babaoğlan, E.,ve Çelik, E. (2018). Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 840-851

Doğum Eylemi Değerlendirme Bilgi Ölçeği

Huseyinoglu, S., Aydin Dogan, R., & Yazici, S. (2022). Labor Evaluation Information Scale (LEIS): Development, Validity and Reliability. International Journal of Caring Sciences, 15(2), 1342-1352.

Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği

Demirbaş Meydan, Ş., ve Kaya, N. (2018). Ebelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 129-138. doi:10.17681/hsp.350549

Ebelik Meslek Algısı Ölçeği

Bilgin, Z., Doğan Merih Y. ( 2021). Development and validation of Midwifery Vocational Perception Scale. J Midwifery Reprod Health. 2021; 9(4):1-9.

Epizyotomi Becerileri Öz-Yeterlilik Ölçeği (ESSES)

Hadımlı, A., Eksioglu, A., Duman, N., & Turfan, E. Ç. (2023). Episiotomy Skills Self-Efficacy Scale (ESSES): Development and psychometric properties. Nurse Education Today, 105913. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105913

Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek

Baysan Arabacı, L.. ve Karadağlı, A. (2006). Hemşire ve ebelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımalarına ilişkin ölçek geliştirme. Sağlık ve Toplum Dergisi, 16(2), 101-112.

İş Güçlüğü Ölçeği

Kitapçıoğlu, G. (2000). Bornova Sağlık Grup Başkanlığı bölgesinde görev yapan ebelerin iş güçlüğü faktörlerinin belirlenmesi ve iş doyumu, tükenmişlik, örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Tıpta uzmanlık tezi). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Kadına Yönelik Eş Şiddeti Bildirimi Yapma Niyeti/Davranışı Ölçeği

Koştu, N., & Toraman, A. U. (2016). Sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti bildirimi yapma niyeti/davranışı ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(1), 49-57.

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Ölçeğini

Topçu, İ. , Türkkan, N. Ü. , Bacaksız, F. E. , Şen, H. T. , Karadal, A. ve Yıldırım, A. (2013). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği . Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (3) , 125-131 .

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi