TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 17 yaş üstü yetişkinler

18 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği

Şimşek, M., Öncü, F. ve Kabil, M. (2020). Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (12), 268-280. Doi: 10.18863/pgy.800752

Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği

Gökmen-Demir, B., Bakan, A. B., Yıldız, G. N., & Okanlı, A. (2022). Development of the perceptions about Infectious Diseases Scale. Journal of Nursing Measurement, 30(4), 645-661. Doi: 10.1891/JNM-D-21-00003

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Deprem Takıntısı Ölçeği

Kartol, A., Üztemur, S., & Yaşar, P. (2024) Development and validation of the Earthquake Obsession Scale, Death Studies, 1-9. https://doi.org/10.1080/07481187.2024.2317177

Dijital İstifçilik Ölçeği

Barut Tugtekin, E. (2022). Investigation of the relationship between digital hoarding, information technologies self-efficacy, and anxiety. European Journal of Education Studies, 9(1),157-177.

Egzersiz Bağımlılığı Envanteri

Aydın, D., Bilge Baltacı, U., Erzen, E., Szabo, A., & Grıffıths, M. D. (2023). The Turkish version of the Exercise Addiction Inventory: Validity and reliability. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 10(2), 184-193.

Koronavirüs Kaygısı Ölçeği

Koç, H. & Arslan, C. (2021). Adaptation and Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Coronavirus Anxiety Scale. Journal of Cognitive Behaviour Psychotherapy Research, Advance online publication.https://doi.org/10.5455/JCBPR.16563

Minnettarlık Ölçeği

Acar, M. C. (2022). Minnettarlık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Artuklu Akademi, 9(1), 101-112. https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1085569

Okuma Öz-Yeterlik Ölçeği

Kosar, G., Akbana, Y.E., & Yakar, L. (2022). Development and validation of a reading self-efficacy scale. International Journal of Assessment Tools in Education 9(1), 203-219. http://dx.doi.org/10.21449/ijate.894688

Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeği

Kocalar, H. E. (2019). Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerindeki mükemmeliyetçilik ile akademik erteleme ilişkilerinde öz eleştirel ruminasyonun aracılık rolü. (Tez No. 599658) [Yüksek Lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öz-belirlenimli Öğrenme (Hetagoji) Becerileri Ölçeği (ÖÖBÖ)

Şahin-Sarkın, B. & Güvercin-Seçkin, G. (2023). Öz-belirlenimli Öğrenme (Hetagoji) Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim. Fakültesi Dergisi. 52 (2), 381-411.

Sekülerlik Ölçeği

Ertit, V. (2023). Development and Validation of Secularity Scale for Muslims. Open Theology, 9(1), 20220236. https://doi.org/10.1515/opth-2022-0236

Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeği

Terzi, H., Baydar, V., Tosun, E.K., Sayın, M.E. ve Ok, Ş. (2023). Sosyal sorumlu tüketim davranışı ölçeğinin kısaltılmış Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Studies on Social Science , 3(2), 83-102. http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.67

Suriyeli Öğrencilerinin Türkçeye Yönelik Tutumları Ölçeği

Kaya, I., & Kan, M. O. (2021). Developing a Scale to Measure Syrian Students’ Attitude towards Turkish (SSATT) and examining its psychometric properties. International Journal of Progressive Education, 17(6), 115-129. https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.382.8

Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 (UTAUT-2) Ölçeği

Yılmaz, M. B., ve Kavanoz, S. (2017). Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies – Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 12 (32), 127-146.

Türkiye’de Yaşayan Suriyelilere Yönelik Tutumlar Ölçeği

Çalışkan-Sarı, A., & Yalçınkaya-Alkar, Ö. (2018). The Attitudes towards Syrians Living in Turkey: A Scale Development. The Journal of Migration Studies, 4(2), 10-36.

Uzaktan Eğitim için Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Geçer, K. A., & Topal, D. A. (2023). The Scale of Learning Strategies for Distance Education Students: The Study of Adaptation to Turkish. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 8(2), 257-266. https://doi.org/10.53850/joltida.1209664

Victorian Spor Enstitüsü Gluteal Tendinopati Değerlendirme Anketi

Citaker, S., Arikan, H., Maras, G., Ayas, I. H., & Yazgan-Dagli, B. (2022). Translation, reliability, and validity of the Turkish version of the Victorian Institute of Sports Assessment For Gluteal Tendinopathy (VISA-G) questionnaire in individuals with greater trochanteric pain syndrome. Physiotherapy theory and practice, 1-8. Doi: 10.1080/09593985.2022.2127139

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi