Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Surucu, L., Maslakci, A., & Sesen, H. (2020). Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Business and Economics Research Journal, 11(2), 571-579. doi: 10.20409/berj.2020.268

DOI: 
10.20409/berj.2020.268
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Lütfi Sürücü
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Çalıştığım yerdeki yöneticiler, çalışanlarına resmi görevlerinin dışında ekstra faaliyetlerde bulunmaları için baskı uygular.
2. Çalıştığım yerde herhangi bir resmi ödül olmadan, normal çalışmam gereken sürelerin dışında ekstra sürelerde çalışmak için sosyal bir baskı vardır.
3. Görevimi yaparken, resmi işlerimin dışında ekstra çaba harcamam için bir beklenti olduğunu hissediyorum.
4. Yeterli zamanım ya da enerjim olmadığında bile, kendi işlerimin dışında benden diğer çalışanların işlerine de yardımcı olmam konusunda bir baskı olduğunu hissediyorum.
5. İsteğim olmamasına karşın, normal yapmam gereken işlerin dışında, amirime yardım etmem konusunda üzerimde bir baskı olduğunu hissediyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 5 ile 35 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Kendi kendini raporlamayan kapalı uçlu anket uygulaması ile değerlendirilmektedir.

Çeviri Süreci: 

İngilizce olarak geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlama ve çevirisi için bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmacıların da içinde bulunduğu konusunda uzman doktora eğitim seviyesine sahip 9 akademisyen tarafından ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Çeviriden kaynaklı oluşabilecek anlam kaymalarını ortadan kaldırmak için geri çevirme yöntemiyle tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Geri çevirme işlemi bağımsız üç çevirmen tarafından yapılmıştır. Geri çevirme işlemi sonucunda oluşturulan Türkçe form iki dil uzmanı tarafından incelenmiş ve ölçekte uzman görüşü alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Türkçeye uyarlanan ve çevirisi yapılan ölçek 50 kişilik bir pilot gruba uygulanarak anlaşılmayan veya tereddüt yaşanan sorular tespit edilmiş ve yeniden düzenlenerek aynı gruba tekrardan uygulanmıştır. Anlaşılmayan ya da tereddüt yaşanan soruların düzenlenmesiyle zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeğinin Türkçeye uyarlama ve çeviri işlemi tamamlanmıştır.

Geçerlik: 

Türkçeye uyarlama ve çeviri işlemi tamamlanan ölçeğinin geçerliliğini tespit edebilmek maksadıyla; dilsel geçerlilik, ıraksak geçerlilik ve ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Türkçeye uyarlama ve çeviri çalışması yapılan zorunlu vatandaşlık davranışının güvenirliğinin test edilmesi maksadıyla Fornell ve Larcker’ın (1981) bileşik güvenirlik testi ve Cronbach’ın (1951) iç tutarlılık testinden faydalanılmıştır. Yapılan testlerde ölçeğin bileşik güvenirlik değeri (CR) 0,884, iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa güvenilir değeri ise 0,885 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerin 0,7’nin üzerinde olması, Türkçeye uyarlanan ve çeviri çalışması yapılan zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeğinin güvenilir ve iç tutarlılığının olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2006).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Compulsory Citizenship Behavior
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Vigoda‐Gadot, E. (2007). Redrawing the Boundaries of OCB? An Empirical Examination of Compulsory Extra-Role Behavior in the Workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3), 377-405.

DOI: 
10.1007/s10869-006-9034-5
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi