Zindeleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Serin, E., Önder, E., Şenol, A. D. ve Erdeniz, B. (2018). Zindeleşme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 21(41), 99-113.

Sorumlu Yazar: 
Burak Erdeniz
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 8 maddeden oluşmaktadır:
-Görmüş olduğunuz sahnede olduğunuzu hayal edin. Duygusal tepkinizi nasıl tanımlarsınız?
Memnuniyetsiz Memnun
(çok) 1____2____3____4____5____6____7____8____9 (çok)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçeğin her bir maddedi 1'den 9'a kadar artan/çoğalan şeklinde oluşturulmuştur.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 8 ve 72 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekte gösterilen 6 adet biyom için ayrı ayrı maddeler toplanılıp ortalamaları alınmıştır.

Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yükleri incelendiğinde; psiko-davranışsal ve fizyolojik yenilenme ile ilgili maddelerin faktör yükleri sırasıyla ortalama .88 ve .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğinn ekolojik geçerlik çalışması da yapılmıştır. Su ve bitki örtüsü kategorileri olarak iki faktörlü bir yapı olduğu ve toplam varyansı sırasıyla %81 ve %86’sını açıkladığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini saptamak amacıyla yapılan iç geçerlik iki boyut için .94 ve.86 değeri bulunmuştur. Ekolojik geçerlilik çalışmasında güvenirliğe bakıldığında psiko-davranışsal ve fizyolojik zindeleşme boyutlarının su (.92 ve .75) ve
bitki örtüsü (.96 ve .85) doğa kategorileri için güvenilir olduğu bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Short-version Revised Restoration Scale (SSRS)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Han, K. T. (2003). A reliable and valid self-rating measure of the restorative quality of natural environments. Landscape and Urban Planning, 64(4), 209–232.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00241-4
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi