Zamanın Niteliğini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Ünüvar, P. (2008). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini belirleme ve geliştirme (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Perihan ÜNÜVAR
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1 Çocuğuma günlük konuşma ve görgü
kuralları ile ilgili açıklamalar yaparım
2 Başarabileceği işler verip başarıyı tatmasını
sağlarım
3 Birlikte bir kitap seçip ve onu kucağıma
alarak kitabı okur, ya da anlatırım
4 Konuşmalarımda beni model alacağını bilir
ve sözlerime dikkat ederek konuşurum.
5 Nezaket ve görgü kurallarını kendim
uygulayarak model olmaya çalışırım

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert tipi (1=tamamen aykırı - 5=tamamen uygun)
Ölçeğin Puanlaması: 

Anketten alınabilecek en yüksek toplam puan 180, en düşük toplam puan ise 36 dır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Araştırmanın deneysel bölümünde, parametrik olmayan istatistikler kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları arasında yapılan karşılaştırmalar için iki ilişkisiz örneklemden elde edilen puanların anlamlı bir şekilde farklılık gösterip
göstermediğini test eden Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Deney grubunun ve kontrol grubunun öntest-sontest puan karşılaştırmalarında ise ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın önemliliğini test eden Wilcoxon Eşleştirilmiş Çiftler Testi kullanılmıştır

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

“Empatik Beceri Ölçeği” 50 babaya 4 hafta ara ile iki kez uygulanmış ve test tekrar test güvenirliğine Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile bakılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi