Yönetim Anlayışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Usta, M.E. (2017). Yönetim Anlayışları Ölçeğinin geliştirilmesi. Mukaddime, 8(2), 265-285.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Emin Usta
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-