Yönetici Sessizliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Aysen, B. (2017). Üniversitelerde yönetici sessizliğinin teorik temelleri ve Yönetici Sessizliği Ölçeği geliştirme çalışması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Berna Aysen
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1 Birimde sorun çıksın istemem.
2 Çalışanlarımla ilişkilerimi bozmak istemem.
26 Yönetici ben olsam da, üst yönetim karara müdahale
edebiliyor
7 Çalışanların bana karşı cephe almasını istemem.
11 Birimde çatışma yaratmak istemiyorum.
24 Üst yönetim bazı sorunların üzerine gitmemi istemiyor.
27 Üst yönetimle yakınlığı olan personeli yönetmek zor.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
“1: Kesinlikle katılmıyorum”, “2: Katılmıyorum”, “3: Kararsızım”, “4: Katılıyorum” ve “5: Kesinlikle katılıyorum”
Ölçeğin Puanlaması: 

Bazı maddelerde ters kodlama yapılmıştır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve alt boyutların Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları
Tablo 5.6’da gösterilmektedir. Toplam 16 maddeden oluşan yönetici sessizliğinin nedenleri
ölçeğinin bütünü için Cronbach Alfa katsayısı 0,847 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin
yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Toplam 11 maddeden oluşan yönetici
sessizliğinin sonuçları ölçeği için Cronbach Alfa katsayısı 0,873 olarak tespit edilmiştir. Bu
sonuca göre ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. 3 maddeden oluşan
yönetici sessizliği tutumu ölçeğinin tamamı için Cronbach Alfa katsayısı 0,513 olarak
bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin düşük derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen faktör yapıları, doğrulayıcı faktör analizine
tabi tutulmuştur. Bu amaçla, veriler, LISREL’e yüklendikten sonra, öngörülen modelin iyilik
uyumuna bakılmıştır. Böylece, açımlayıcı faktör analizinde elde edilen faktör yapısı altında yer
alan değişkenlerin, gerçekten o faktör yapısına ait olup olmadıkları test edilmiştir. Bu amaçla, X²
/df, RMSEA, GFI, AGFI , SRMR , CFI ve NFI değerlerine bakılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi