Yazma Özerkliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tekşan, K. ve Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7
(4), 2591-2607.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Keziban Tekşan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

22 madde ve 3 alt boyut
Motivasyon ve Tutum (7)
Planlama ve Süreç (8)
Paylaşım ve Değerlendirme (7)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
3'lü Likert (1= hayır - 3= evet)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 66, en düşük puan ise 22’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucu bulunan uyum istatistikleri RMSEA= .059,GFI = .92; CFI= .93; NFI = .92; χ2 /df = 2.53; AGFI= .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin “motivasyon ve tutum” faktörü ile ilgili sekiz madde yer almakta ve maddelerin faktör yük değerleri .831 ile .488 arasında değişmekte, ayrıca toplam varyansın %29.65’ini açıklamaktadır. İkinci faktör ise “paylaĢım ve değerlendirme” olup bu faktörle ilgili sekiz madde yer almakta ve maddelerin faktör yük değerleri .712 ile .562 arasında değişmekte, ayrıca toplam varyansın %13.75’ini açıklamaktadır. Üçüncü faktör ise “planlama ve süreç” olup bu faktörle ilgili yedi madde yer almakta ve maddelerin faktör yük değerleri .720 ile .590 arasında değişmekte, ayrıca toplam varyansın %10.64’ünü açıklamaktadır. Buna göre üç faktörün açıkladıkları varyans miktarı %54.04’tür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı .82 bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi