Üstün Yetenekli Lise Öğrencileri İçin Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sarikaya, İ. ve Özgöl, M. Üstün yetenekli lise öğrencileri için problem çözmeye yönelik algı ölçeği. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(2), 45-57. DOI : 10.18200/JGEDC.2015214251

DOI: 
DOI : 10.18200/JGEDC.2015214251
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İsmail Sarikaya
Alt Boyutlar: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Ara sıra, 4=Sık sık, 5=Her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek maksimum puan 100'dur. Ölçek ters maddeler içermektedir (11-22 arasında yer alan maddeler ters madde niteliğindedir).

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Çalışmada ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %42.26’sını açıklayan, 22 madde ve üç faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu yapının örneklem verisine uyum gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri değerlerinin tüm parametrelerde kabul edilebilir veya mükemmel seviyede olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan iç tutarlılık, iki yarı test ve test tekrar test güvenirlik katsayıları tüm ölçek için sırası ile .83, .82 ve .83 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi