Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlere Yönelik Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Demirel, Ş. ve Deniz, H. (2021). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerin çocuğa görelik ölçütlerine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,10(2),720-740. doi;: 10.7884/teke.5251

DOI: 
10.7884/teke.5251
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Şener DEMİREL
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

Analitik dereceli puanlama anahtarı 26 maddeli olup yeterli ve yetersiz ölçütüne göre 1-4 arasında puanlanmaktadır. Testten alınan en düşük puan 26, en yüksek puan ise 104’tür.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekte alınan toplam puan üzerinden 26-52= kötü, 53-78=orta, 79-104=iyi şeklindedir.

Geçerlik: 

Üniversitelerinin Türkçe Eğitimi Bölümlerinde görev yapan 3 Doç. Dr., 2 Dr. Arş. Gör. ile Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış ve aktif olarak görev yapan 3 Türkçe öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan her madde için uygun=3, düzeltilmeli=2, çıkarılmalı=1 kategorilerinden birini seçmeleri ve düzeltilmesi istenen maddeler için düzeltme önerisinde bulunmaları istenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda Excel programı yardımıyla her bir madde için “KGO=(Nu/N/2)-1” formülünden hareketle kapsam geçerlik oranı hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Geliştirilen ölçme aracının güvenirliğini sağlamak amacıyla Türkçe ders kitabındaki şiirlerin %20’si biri erkek biri kadın olmak üzere 2 uzmana gönderilerek Türkçe Ders Kitabındaki Şiirlere Yönelik Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı ile analiz edilmesi istenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyumu belirlemek amacıyla önce SPSS programı yardımıyla korelasyon analizi uygulanmış ve iki uzman arasında %100 uyum olduğu bulunmuştur. Ölçme aracının güvenirliğini güçlendirmek adına Excel programına aktarılan verilere parametrik olmayan Cohen kappa testi de uygulanmıştır. Uzmanlar arasındaki uyumun şans eseri olabileceğini dikkate aldığından iki gözlemci arasındaki yüzde orantı uyumdan daha güçlü olduğu kabul edilen Cohen kappa testi “κ= [Pr(a) - Pr(e)] / [1 - Pr(e)]” formülü uygulanarak yapılmış ve uzmanlar arasındaki uyumun κ=.79 oranında iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Kılıç, 2015, s. 142).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi