TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Aracını Değerlendirme Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 330 Ölçme ve Değerlendirme


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Şanlı, C. ve Pınar, A. (2017, Ocak). Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme gelişim programının coğrafya öğretmen adaylarının yeterlik algısı üzerine etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 21--39.


Geliştiren/Uyarlayan
Adnan Pınar, Cennet Şanlı


Yıl
2017


Kaynak Adı
Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme gelişim programının coğrafya öğretmen adaylarının yeterlik algısı üzerine etkisi


Dergi
Marmara Coğrafya Dergisi


Sayı
35


Sayfa Aralığı
21-39


Link:
http://dergipark.gov.tr/marucog/issue/27624/291140


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Ölçülen Özellikler
Coğrafya öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yeterlik algısı üzerine etkisini ölçmek


Kimlere Uygulanabilir
coğrafya öğretmen adayları


Derecelendirme
5’li Likert Tipi


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Tespit edilen sonuçlara göre, TÖDGP'nın sonucunda, deney ve kontrol gruplarında yer alan coğrafya öğretmen adaylarının, bu araçları seçme, uygulama ve değerlendirme puan ortalamaları arasında, deney grubu lehine anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerde, TÖDGP uygulamasının öğretmen adaylarının, bu araçlarına ilişkin yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.


Geçerlik
-

Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini incelemek için, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır.Elde edilen güvenirlik katsayıları ölçeğin yeterli düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. (Tavşancıl, 2005).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi