Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Aracını Değerlendirme Yeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şanlı, C. ve Pınar, A. (2017, Ocak). Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme gelişim programının coğrafya öğretmen adaylarının yeterlik algısı üzerine etkisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 21--39.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Tespit edilen sonuçlara göre, TÖDGP'nın sonucunda, deney ve kontrol gruplarında yer alan coğrafya öğretmen adaylarının, bu araçları seçme, uygulama ve değerlendirme puan ortalamaları arasında, deney grubu lehine anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerde, TÖDGP uygulamasının öğretmen adaylarının, bu araçlarına ilişkin yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini incelemek için, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır.Elde edilen güvenirlik katsayıları ölçeğin yeterli düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. (Tavşancıl, 2005).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi