Sözlü Tarih Tutum Ölçeği (STTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Sayımlı, S. (2017). İlkokul öğrencilerinin sözlü tarihe yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sinem Sayımlı
Ölçülen Özellikler: 
Derecelendirme: 
Katılımcılardan, “katılmıyorum”, “biraz katılıyorum”, “tam katılıyorum” arasında değişen 3’lü Likert tipi ölçek üzerinde görüşlerini ifade etmeleri beklenmiştir.
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin
geçerliğini incelemek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen
faktör yüklerinin uyum indekslerinin kabul edilebilir bir aralıkta (x²/sd = 2.545, RMSEA = .047, GFI = .96, AGFI= .95, CFI = .96, IFI = .96, NFI= .93, NNFI= .95
ve SRMR=.03) olduğu, t değerlerinin tamamı anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Birinci alt faktöre ilişkin güvenirlik katsayısı .87, ikinci alt
faktöre ilişkin güvenirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tümüne ait
Split Half iki yarı test korelâsyonu katsayısı .74, birinci faktör katsayısı .83, ikinci
faktör katsayısı .73’tür. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısını
belirlemek amacıyla ölçek üç hafta arayla 77 ilkokul öğrencisine ikinci kez
uygulanmıştır. Bu iki uygulamada toplam puanlar arasındaki korelasyonların .91;
birinci faktör için .72, ikinci faktör için 1.00 olduğu görülmüştür. İkinci faktöre
ilişkin test tekrar test güvenirlik kat sayısının çok yüksek çıktığı görülmektedir.
İkinci faktöre ilişkin test-tekrar test güvenirlik katsayısının çok yüksek çıkması,
ölçeğin üç haftalık kısa bir arayla uygulanmasına bağlanabilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi