Sağlık Çalışanına Şiddet Uygulama Niyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şanlıtürk D, Boy Y. Determination of the Society's Perceptions, Experiences, and Intentions to Use Violence Against Health Professionals. Safety and Health at Work, https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.12.004

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.shaw.2020.12.004
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Döndü ŞANLITÜRK
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (kesinlikle katılıyorum: 5; katılıyorum: 4; kararsızım: 3; katılmıyorum: 2; kesinlikle katılmıyorum: 1)
Ölçeğin Puanlaması: 

SÇŞUN, “Planlı davranış teorisini temel alarak ölçekler oluşturmak” (Ajzen, 2013) kitapçığı doğrultusunda hazırlanmıştır. Formda, bireylerin şiddet uygulama niyeti 1 madde (1), geçmiş deneyimleri 1 madde (2) ve niyetin üç bileşeni olan davranışa yönelik tutum (DYT) 6 madde (3,4,5,6,7,8), sübjektif norm (SN) 5 madde 9,10,11,12,13) ve algılanan davranış kontrolü (ADK) 2 madde (14,15) boyutlarını değerlendirmeye yönelik beşli likert tipte 15 maddeden oluşmaktadır. 5’li Likert (kesinlikle katılıyorum: 5; katılıyorum: 4; kararsızım: 3; katılmıyorum: 2; kesinlikle katılmıyorum: 1) olarak hazırlanmıştır. Ölçek puanlarının hesaplanmasında, her bir ölçeğin alt gruplarının puanları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Alt grupların puanları, işaretlenen maddelerin karşılığı olan sayıların aritmetik ortalamaları alınarak hesaplanmaktadır. Her bir alt grupta yer alan maddelerin karşılığı olan sayıların toplamının alt grupta yer alan toplam madde sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Ölçekte olumsuz madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Genel niyetin ölçümünde 1. maddede işaretlenen rakam davranış niyetini göstermektedir. Ölçeğin alt gruplarından en düşük 1, en yüksek 5 puan alınabilmektedir. Ölçek değerlendirilirken hastaların maddelere verdikleri puanlar yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanmakta ve hastaların davranışa yönelik niyetini etkileyen faktörlerin etki düzeyine karar verilmektedir. Buna göre ölçeğin alt boyutu olan DYT’den alınan puan arttıkça kişinin o davranışı olumlu olarak algıladığı, SN’den alınan puan arttıkça bireyin hedef davranışı gerçekleştirme konusunda çevre baskısının olduğu, ADK’dan alınan puan arttıkça kişinin davranışı gerçekleştirmeye yönelik kontrolünün güçlü olduğu ve genel niyet puanı arttıkça kişinin şiddet uygulama davranışını sergileme isteğinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılır.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi