TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/740587


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Tanrıöğen, A., ve Türker, Y. (2019). Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 348-369.doi: 10.9779/pauefd.514377


Geliştiren/Uyarlayan: Abdurrahman Tanrıöğen, Yusuf Türker


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Rotterdam Duygusal Zeka Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması


Dergi: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt: 47


Sayfa Aralığı: 348-369


DOI: http://dx.doi.org/10.9779/pauefd.514377


Sorumlu Yazar: Abdurrahman Tanrıöğen


İletişim: atogen@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Duygusal Zeka


Alt Boyutlar: Başkalarının Duygularını Değerlendirme, Başkalarının Duygularını Kontrol, Kendi Duygularını Değerlendirme, Kendi Duygularını Kontrol


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 28 madde dört faktörlü yapıdadır.
Kendi Duygularını Değerlendirme (1m): Her zaman ne hissettiğimin bilincindeyim.
Başkalarının Duygularını Değerlendirme (11m): Çevremdeki insanlarla empati kurabilirim.
Kendi Duygularını Kontrol (18m): Duygularımı sadece durum uygun olduğunda dışa vururum.
Başkalarının Duygularını Kontrol (28m): Başkalarını sakinleştirebilirim.


Kimlere Uygulanabilir: İlkokul-Ortaokul ve Liselerde Çalışan Öğretmenler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=hiç katılmam, 2=az katılırım, 3=orta derecede katılırım, 4=çok katılırım ve 5=tam katılırım)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 140 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda özgün ölçekte olduğu gibi dört boyutlu ve varyansın %68’ini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen dört boyutlu yapıyı test etmek amacıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde yapının doğrulandığı görülmüştür.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirliği kapsamında Cronbach Alpha Katsayısı kendi duygularını değerlendirme boyutunda .91, başkalarının duygularını değerlendirme boyutunda .91, kendi duygularını kontrol boyutunda .89, başkalarının duygularını kontrol boyutunda .93 ölçeğin genelinde ise .94 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Rotterdam Emotional Intelligence Scale


Orijinal Kaynak / Referans:

Pekaar, K. A., Bakker, A.B., Linden, D. & Born, M. (2017). Self- and other-focused emotional
intelligence: development and validation of the rotterdam emotional ıntelligence scale (REIS). Personality and Individual Differences, 120 (2018), 222-233.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi