Örgütsel Söylenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dağlı, A. ve Han, B. (2018). Organizational Rumor Scale For Educational Institutions. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 936-946. doi: 10.13189/ujer.2018.060515

DOI: 
10.13189/ujer.2018.060515
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Bünyamin HAN
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

24 madde

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5 li likert
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-