Örgütsel Dedikodu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Han, B. ve Dağlı, A. (2018). Organizational Gossip Scale: Validity and reliability study. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 829-846. doi: 10.7827/TurkishStudies.14374

DOI: 
10.7827/TurkishStudies.14374
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Bünyamin HAN
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

24 madde

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5 li likert
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-