TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlar

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Aksoy Kürü, S. (2022) Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlar: Bir ölçek uyarlama çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(1), 409-426. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1724


Geliştiren/Uyarlayan
Seval AKSOY KÜRÜ


Yıl
2022


Kaynak Adı
Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlar: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması


Dergi
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi


Cilt
57


Sayı
1


Sayfa Aralığı
409-426


Link:
http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_publish/e61942b4897972dd6a60f8037db34c7c/6b30d7f94267d8c9e5cd0d6fdcaf2b88/bc246f1c8155542.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1724


Sorumlu Yazar
Seval AKSOY KÜRÜ


İletişim
drsevalaksoykuru@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Bireyin kendini örgütünün menfaati ve refahı için görevli hissetmesi, gerekli gördüğü durumlarda örgütüne yarar sağlayacak ise etik dışı davranışlar sergilemesini ifade etmektedir.


Alt Boyutlar
Ölçek tek boyuttan oluşmaktadır.


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Eğer örgütüme yardımı olacaksa, örgütümün iyi görünmesi için gerçekleri çarpıtarak söylerim.
2. Eğer örgütüme yardımı olacaksa, müşterilere ve hizmet alıcılara örgütümün ürünleri veya hizmetleri hakkındaki gerçekleri abartarak anlatırım.
3. Eğer örgütümün yararına olacaksa, örgütüm veya ürünleri ile ilgili olumsuz bilgileri müşterilerden ve hizmet alıcılardan saklarım.
4. Eğer örgütümün ihtiyacı olursa, başarısız bir çalışana, örgütüm yerine bir başka örgütün başına sorun olması umuduyla olumlu referans veririm.
5. Eğer örgütümün ihtiyacı olursa, faturası yanlışlıkla fazla kesilen bir müşteriye veya hizmet alıcısına durumu yansıtmam ve geri ödemeyi durdururum.
6. Gerekirse, örgütüme zarar verecek bilgileri kamuoyundan gizlerim.


Kimlere Uygulanabilir
Tüm iş yerlerindeki çalışanlardır.


Derecelendirme
5’li Likert


Ölçek Puanlaması

Puan aralığı, 6-30’dur.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin tamamından alınan toplam puanların yüksek olması, bireyin örgüt yararına etik olmayan davranışlar sergileme düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

χ2=17,787, df=9, χ2/ df=1,976, CFI=0,992, IFI=0,992, TLI=0,987, RMSEA=0,054, SRMR=0,0192 uyum iyiliği değerleri tespit edilmiştir.


Güvenirlik

Birinci örneklem için Cronbach Alfa katsayısı, 0,901; ikinci örneklem için 0,906 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Unethical Pro-Organizational Behaviors


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Umphress, E. E., Bingham, J. B., & Mitchell, M. S. (2010). “Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs influencing unethical pro-organizational behavior”. Journal of Applied Psychology, Cilt. 95, No. 4, 769-80.


Orijinal Ölçek Yazarlar
John B Bingham, Marie S Mitchell


Orijinal Ölçek Yıl
2010


Orijinal Ölçek DOI
10.1037/a0019214


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Applied Psychology


Orijinal Ölçek Cilt
95


Orijinal Ölçek Sayı
4


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
769–780


Orijinal Ölçek Geçerlik

χ2=17,787, df=9, χ2/ df=1,976, CFI=0,992, IFI=0,992, TLI=0,987, RMSEA=0,054, SRMR=0,0192 uyum iyiliği değerleri tespit edilmiştir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

0,90


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi