Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Yurdakal, İ. H. (2018). Yaratıcı okuma çalışmalarının ilkokul 4. sınıfta okuma ve yaratıcı düşünme becerilerini gelişttirmee etkisi. (Yayımlanmamış doktora tez)i, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

PDF: 
-
DOI: 
-
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İbrahim Halil YURDAKAL
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-