Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası - OYAB

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Kılıç Tülü, B., & Demir, E. (2021). İlkokul çocuklarına yönelik geliştirilmiş Okuma Yazma Değerlendirme Bataryasının (OYAB) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(3), 740-770. https://doi.org/10.16916/aded.874262

DOI: 
https://doi.org/10.16916/aded.874262
Sorumlu Yazar: 
Cevriye Ergül
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Testlerin çoğunluğu süre temelli uygulanmakta ve belirli sürelerde (örn., 1 dakika, 90 saniye) doğru okunan/yazılan sözcüklerin ya da yanıtlanan maddelerin sayısı belirlenmektedir.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Bataryanın içeriğinde 10 test ve iki rubrik yer almaktadır. Rubriklerin biri 3'lü diğeri 4'lü dereceleme yapmaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Testlerin çoğunluğu süre temelli uygulanmakta ve belirli sürelerde (örn., 1 dakika, 90 saniye) doğru okunan/yazılan sözcüklerin ya da yanıtlanan maddelerin sayısı belirlenmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

OYAB’ın tüm test puanları ile okuma, anlama, yazma ve OYAB bileşik puanları için çocukların performanslarını değerlendirmeye yönelik kesme puanları ve aralıkları belirlenmiştir. Bu kapsamda çocukların performansına yönelik “çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek” olmak üzere beş düzeyli değerlendirme yapılmıştır. Bu tanımlamalar birinci
ve ikinci sınıfın güz ve bahar dönemleri ile üçüncü, dördüncü sınıf için ayrı ayrı yapılmıştır. Böylece, çocukların testlerden elde ettikleri puanların sınıf düzeyine ve dönemine uygunluğu ve hangi aralıkta (çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek) yer aldığı ile ilişkili olarak akranlarından ne düzeyde farklılaştığı belirlenebilmektedir.
OYAB'ın her bir testinin A ve B formları bulunmaktadır.

Geçerlik: 

Analizler sonucunda OYAB’ın kapsam geçerliğine sahip olduğu, üç faktörlü (okuma,
okuduğunu anlama, yazma) bir yapısının olduğu ve bu yapının model uyum indekslerinin her bir
sınıf düzeyi için yüksek düzeyde olduğu ve tüm sınıf düzeylerinde alt üst grupları ayırıcılığının
yüksek olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Bataryanın güvenirlik analizlerinde iç tutarlılık katsayısının iyi düzeyde
olduğu, test tekrar-test korelasyonları ile A ve B formlarının eş değerlik anlamında korelasyon
katsayılarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Ek olarak, bataryanın tüm sınıf düzeylerinde
performansa ilişkin “çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek” şeklinde beş düzeyli bir
değerlendirme yapılabilmesi için kesme noktaları ve aralıkları belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi