Okuduğunu Anlamaya İlişkin Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yurdakal, İ. H. ve Susar, F. (2018). Okuduğunu Anlamaya İlişkin Başarı Testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dil Dergisi, 169 (2), 67-93.

DOI: 
-
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İbrahim Halil YURDAKAL
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

-

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-