Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme ÖzYeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

KORKMAZ, Ö , ARIKAYA, C , ALTINTAŞ, Y . (2019).Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeği'nin geliştirilmesi çalışması. Turkish Journal of Primary Education ,4 (2) , 40-56 .

DOI: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujped/issue/50537/609625
Sorumlu Yazar: 
Özgen KORKMAZ
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 3 faktörden ve 38 maddeden oluşmaktadır.
M3: Web 2.0 yazılımlarını kullanarak hedef ve kazanımlara uygun sunu oluşturabilirim
M19: İçeriği ve materyali hedef kitlenin(grubun) özelliklerini gözeterek oluşturabilirim
M35: Bir işi Web 2.0 araçlarını kullanarak yapmak çok zaman alır. (-)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 38 ile 190 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

olumsuz bakış alt boyutunun maddeleri ters puanlanarak değerlendirilir.

Geçerlik: 

ölçeğin KMO= 0,939; Barlett testi değeri ise χ2= 10152,898; sd=703 (p=0,000) olarak belirlenmiştir. Ölçekte belirlenen faktörler toplam varyansın %62’sini açıkladığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçekteki faktörlerin toplamını iki eş yarı korelasyonu 0,620; Sperman Brown 0,766; Guttmann Split-Half 0,732 ve Cronbach Alpha değeri ise 0,961’dır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi